รายงานวงรอบโครงการ (รายงาน ID-218)

จาก iDempiere thรายงาน: รายงานวงรอบโครงการ

ลักษณะ: รายงานโครงการตามวงรอบโครงการ


ช่วย: รายงานวงรอบโครงการ on common project phases of a Cycle Step/Phase. ข้อมูลรายงานทั้งหมดถูกให้น้ำหนักโดยเปรียบเทียบกับ Cycle Step และแปลงไปเป็นสกุลเงินของวงรอบโครงการ (เช่น สำหรับการรายงานช่องทางการขาย).

โครงการต่างๆต้องกำหนด ชนิดโครงการ, เฟส และสกุลเงิน เฟสต่างๆนั้นต้องถูกใส่เข้าไว้ใน Cycle Step ไฟล์:รายงานวงรอบโครงการ - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png

Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา