รายการยังไม่ได้เข้าโครงการ (รายงาน ID-228)

จาก iDempiere thรายงาน: รายการยังไม่ได้เข้าโครงการ

ลักษณะ: แสดงรายการของใบสั่งงาน หรือโครงการสินทรัพย์, ซึ่งยังไม่ได้ส่งเข้าโครงการ


ช่วย: null


ไฟล์:รายการยังไม่ได้เข้าโครงการ - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา