รายการค้าง (รายงาน ID-145)

จาก iDempiere thรายงาน: รายการค้าง

ลักษณะ: รายการค้าง


ช่วย: แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของบริษัทคู่ค้าธุรกิจในช่วงวันที่ที่กำหนดซึ่ง่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงิน โปรดสังเกตุว่าใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการจ่ายเงินแล้วเป็นเงินสดก็จะปรากฏในรายการค้างนี้ด้วย จนกว่า บัญชีเงินสดจะถูกประมวลผล


ไฟล์:รายการค้าง - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา