ระบบ (หน้าต่าง ID-246)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ระบบ

ลักษณะ: นิยามของระบบ

ช่วย: นิยามระบบร่วม - หนึ่งข้อมูลเท่านั้น - กรุณาอย่าเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมอีกTAB: ระบบ

ลักษณะ: นิยามของระบบ


ช่วย นิยามร่วมของระบบ อย่าสร้างข้อมูลเพิ่ม!!


ไฟล์:ระบบ - ระบบ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
System Name System Name Name your Adempiere System installation, e.g. Joe Block, Inc. The name if the system to differentiate support contracts Name
character varying(60) NOT NULL
String
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Registered EMail EMail ที่ลงทะเบียน EMail ของผู้รับผิดชอบระบบ EMail ของผู้รับผิดชอบระบบ (ลงทะเบียนไว้ใน WebStore) UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Password รหัสผ่าน รหัสผ่านที่ความยาวใดๆ (case sensitive) รหัสผ่าน แสดงรหัสผ่านสำหรับรหัสผู้ใช้นี้ รหัสผ่านจำเป็นในการระบุผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบ Password
character varying(20)
String
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Custom Prefix อังษรนำปรับแต่ง อังษรนำสำหรับ entity ปรับแต่ง อังษกนำที่แสดงไว้จะถูกละทิ้งเป็นการปรับแต่งสำหรับฐานข้อมูลหรือการย้าย entity CustomPrefix
character varying(60)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Release No Release No Internal Release Number null ReleaseNo
character varying(10)
String
Version เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นของนิยามของตาราง เวอร์ชั่น แสดงเวอร์ชั่นของนิยามตารางนี้ Version
character varying(20)
String
Database Name ชื่อฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูล null DBInstance
character varying(60)
String
DB Address ที่อยู่ของเซิฟเวอร์ฐานข้อมูล ที่อยู่ของเซิฟเวอร์ฐานข้อมูล null DBAddress
character varying(255)
String
Internal Users ผู้ใช้ภายใน จำนวนของผู้ใช้ภายในสำหรับการสนับสนุนการใช้งานคอมเพียร์ คุณสามารถซื้อบริการช่วยเหลืออย่างมืออาชีพจาก ComPiere, Inc. หรือจากตัวแทน ดู http://www.adempiere.com สำหรับรายละเอียด SupportUnits
numeric(10)
Integer
Processors ตัวประมวลผล จำนวนของตัวประมวลผลฐานข้อมูล null NoProcessors
numeric(10)
Integer
Replication Type แบบการทำสำเนา แบบของการทำสำเนาข้อมูล แบบของการทำสำเนาข้อมูลกำหนดทิศทางของการทำสำเนาข้อมูล

อ้างอิง หมายความว่าข้อมูลในระบบนี้จะอ่านได้อย่างเดียว ->
ท้องถิ่น หมายความว่าข้อมูลในระบบนี้จะไม่ถูกทำสำเนาไปยังระบบอื่นๆ -
รวมกัน หมายความว่าข้อมูลในระบบนี้จะถูกซิงโครไนซ์กับระบบอื่นๆ <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
ID Range Start ID Range Start Start of the ID Range used The ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. The standard rages are 0-899,999 for the Application Dictionary 900,000-999,999 for Application Dictionary customizations/extensions and > 1,000,000 for client data. The standard system limit is 9,999,999,999 but can easily be extended. The ID range is on a per table basis.

Please note that the ID range is NOT enforced.

IDRangeStart
numeric
Number
ID Range End ID Range End End if the ID Range used The ID Range allows to restrict the range of the internally used IDs. Please note that the ID range is NOT enforced. IDRangeEnd
numeric
Number
LDAP URL LDAP Host Name or IP of the LDAP Server Name or IP Address of the LDAP directory service server LDAPHost
character varying(60)
String
LDAP Domain LDAP Query Directory service query string null LDAPDomain
character varying(255)
String
Maintain Statistics ให้ใช้สถิติได้ ยอมให้โอนข้อมูลสถิติทั่วไป (จำนวนของลูกค้า, หน่วยงาน, บริษัทคู่ค้า, ผู้ใช้, สินค้า, ใบแจ้งหนี้) ได้ ยอมให้โอนข้อมูลสถิติทั่วไป (จำนวนของลูกค้า, หน่วยงาน, บริษัทคู่ค้า, ผู้ใช้, สินค้า, ใบแจ้งหนี้) เพื่อให้ได้ความรู้สึกเกี่ยวกับขนาดของโปรแกรมได้ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกประกาศออกไป IsAllowStatistics
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Error Reporting Error Reporting Automatically report Errors To automate error reporting, submit errors to Adempiere. Only error (stack trace) information is submitted (no data or confidential information). It helps us to react faster and proactively. If you have a support contract, we will you inform about corrective measures. This functionality is experimental at this point. IsAutoErrorReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
Encryption Class ค่าหลักการเข้ารหัส ค่าหลักการเข้ารหัสที่ใช้สำหรับการป้องกันข้อมูล โปรดสังเกตุว่าการเปลี่ยนค่าหลักจะทำให้ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดอ่านไม่ได้ EncryptionKey
character varying(255)
String
Fail on Missing Model Validator Fail on Missing Model Validator null null IsFailOnMissingModelValidator
character(1) NOT NULL
Yes-No
Last Build Info Last Build Info null null LastBuildInfo
character varying(255)
String
Fail if Build Differ Fail if Build Differ null null IsFailOnBuildDiffer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Support Expires Support Expires Date when the Adempiere support expires Check http://www.adempiere.org for support options SupportExpDate
timestamp without time zone
Date
Validate Support Validate Support Validate Support Contract The process connects to the Adempiere Support Services server and validates the support contract. To sign up for support, please go to http://www.adempiere.org Processing
character(1)
Button
Last Migration Script Applied Last Migration Script Applied Register of the filename for the last migration script applied on this database null LastMigrationScriptApplied
character varying(255)
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา