ย้ายเวิร์คโฟลเข้าบริษัท (กระบวนการ ID-309)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ย้ายเวิร์คโฟลเข้าบริษัท

ลักษณะ: ย้ายองค์ประกอบเวิร์คโฟลที่ปรับแต่งเข้าไปในบริษัทปัจจุบัน


ช่วย: สถาปัตยกรรมความปลอดภัยนี้ป้องกันคุณจากการเพิ่ม การแก้ไข/การปรับแต่ง เข้าไปในเวิร์คโฟลมาตรฐาน กระบวนการนี้ย้ายการปรับแต่งที่ระดับระบบของคุณไปยังบริษัทนี้เพื่อเพิ่มรายละเอียดเฉพาะบริษัทเข้าไป


ไฟล์:ย้ายเวิร์คโฟลเข้าบริษัท - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา