ยกเลิกระบบบัญชี (กระบวนการ ID-176)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ยกเลิกระบบบัญชี

ลักษณะ: ยกเลิกรายการทางบัญชีต่างๆ ** หยุดเซิฟเวอร์บัญชีก่อนเริ่มต้น **


ช่วย: ลบระเบียนบัญชีของเอกสารต่างๆที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการทำงานใหม่ครั้งต่อไปของระบบบัญชี กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากและคุณต้องการทำกระบวนการนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเท่านั้น (เช่น บัญชีปริยายต่างกันออกไป, เป็นต้น) และถ้าการแก้ไขโดยการใส่ข้อมูลรายวันด้วยมือกระทำไม่ได้


ไฟล์:ยกเลิกระบบบัญชี - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา