ยกเลิกการจัดสรร (กระบวนการ ID-303)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ยกเลิกการจัดสรร

ลักษณะ: ยกเลิก (ลบ) การจัดสรรใบแจ้งหนี้เพื่อการจ่ายเงิน


ช่วย: ลบการจัดสรรสำหรับบริษัทคู่ค้าธุรกิจหรือกลุ่มบริษัทคู่ค้าธุรกิจ


ไฟล์:ยกเลิกการจัดสรร - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา