การเปลี่ยนทางตามชื่อไฟล์ รหัสประจำผู้ใช้ หน้า รุ่นหรือปูม

จาก iDempiere th

หน้าพิเศษนี้เปลี่ยนทางไปยังไฟล์ (ระบุเป็นชื่อไฟล์) หน้า (ระบุเป็นรหัสรุ่นหรือรหัสหน้า) หรือหน้าผู้ใช้ (ระบุเป็นรหัสผู้ใช้ตัวเลข) การใช้งาน: พิเศษ:Redirect/file/Example.jpg, พิเศษ:Redirect/page/64308, พิเศษ:Redirect/revision/328429, พิเศษ:Redirect/user/101 หรือ พิเศษ:Redirect/logid/186

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา