นโยบายรหัสผ่าน

จาก iDempiere th

นี่คือรายการนโยบายรหัสผ่านที่มีผลกับกลุ่มผู้ใช้ที่นิยามในวิกินี้

กลุ่มนโยบาย
ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
บอต
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระจึงจะสามารถล็อกอินได้ (MinimumPasswordLengthToLogin)
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระจึงจะสามารถล็อกอินได้ (MinimumPasswordLengthToLogin)
emailconfirmed
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระจึงจะสามารถล็อกอินได้ (MinimumPasswordLengthToLogin)
ผู้ดูแลประวัติ
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
ผู้ดูแลระบบ
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระจึงจะสามารถล็อกอินได้ (MinimumPasswordLengthToLogin)
ผู้ใช้
(รายการสมาชิก)
 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 อักขระ (MinimalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • ห้ามรหัสผ่านซ้ำกับชื่อผู้ใช้ (PasswordCannotMatchUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be a substring within the username (PasswordCannotBeSubstringInUsername) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot match a specific list of default passwords (PasswordCannotMatchDefaults) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • รหัสผ่านจะต้องมีความยาวน้อยกว่า 4,096 อักขระ (MaximalPasswordLength) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
 • Password cannot be in the list of 100,000 most commonly used passwords. (PasswordNotInCommonList) (แนะนำให้เปลี่ยนเมื่อล็อกอิน)
คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา