พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (กระบวนการ ID-200)

จาก iDempiere thกระบวนการ: พิมพ์ใบแจ้งหนี้

ลักษณะ: พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลงกระดาษ หรือส่งเป็น PDF


ช่วย: หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ค่า จากเอกสารหมายเลข เท่านั้น, ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ใหญ่กว่าหรือเท่ากับหมายเลขเอกสารนั้นจะถูกพิมพ์ออกมา; คุณสามารถเลือกใช้ตัวอักษร % เป็น widcard ได้


ไฟล์:พิมพ์ใบแจ้งหนี้ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา