ปรับปรุงระบบคำศัพท์ (กระบวนการ ID-172)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ปรับปรุงระบบคำศัพท์

ลักษณะ: ปรับปรุงระบบคำศัพท์ภายในระบบ


ช่วย: ข้อมูลในองค์ประกอบหน้าจอ, ฟิลด์ในหน้าจอ, พารามิเตอร์ต่างๆ, เป็นต้น จะถูกปรับปรุง ถ้าข้อมูลเหล่านั้นเป็นแบบดูแลโดยส่วนกลาง


ไฟล์:ปรับปรุงระบบคำศัพท์ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา