ปรับปรุงต้นทุนสินค้า (กระบวนการ ID-182)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ปรับปรุงต้นทุนสินค้า

ลักษณะ: ตั้งราคาต้นทุนอนาคตและราคาต้นทุนมาตรฐาน


ช่วย: สำหรับการคิดต้นทุนมาตรฐานคุณสามารถ - ปรับปรุงราคาต้นทุนอนาคต - ตั้งราคาต้นทุนอนาคตจากราคาต้นทุนมาตรฐาน


ไฟล์:ปรับปรุงต้นทุนสินค้า - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา