บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ (หน้าต่าง ID-313)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์

ลักษณะ: การจัดการบริษัทคู่ค้าสัมพันธ์

ช่วย: บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ อนุญาตให้คุณการจัดการกฏความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม: ผู้ซึ่งรับใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งสินค้า หรือจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้TAB: สัมพันธ์

ลักษณะ: บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์


ช่วย บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ อนุญาตให้การจัดการกฏเกณฑ์ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม : ผู้ซึ่งรับใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่ง หรือจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ถ้าที่ตั้งของบริษัทคู่ค้าไม่ได้ถูกกำหนดไว้, กฏเกณฑ์ก็จะถูกใช้กับที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทคู่ค้านั้น


ไฟล์:บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ - สัมพันธ์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Partner Relation บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ บริษัทคู่ค้าสัมพันธ์ อนุญาตให้การจัดการกฏเกณฑ์ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม: ผู้ซึ่งรับใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งสินค้าหรือจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ C_BP_Relation_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งถึง) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Related Partner บริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ทำงานในนามของบริษัทคู่ค้านั้น - ตัวอย่างเช่น บริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้า - หรือเราจ่ายเงินไปยังบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้า C_BPartnerRelation_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Related Partner Location ที่ตั้งบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งของบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง null C_BPartnerRelation_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Ship Address ที่ส่งสินค้า ที่อยู่ส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า ถ้า ที่ส่งสินค้า ถูกเลือก, สถานที่นี้จะถูกใช้เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่รับสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้า IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address ที่อยู่แจ้งหนี้ ที่อยู่ แจ้งหนี้/ส่งบิล ของหุ้นส้วนธุรกิจ ถ้า ที่อยู่แจ้งหนี้ ถูกเลือก ,สถานที่นี้จะถูกใช้เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้า ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นที่อยู่ที่จะรับใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายสินค้า IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address ที่อยู่จ่าย-จาก บริษัทคู่ค้าจ่ายเงินจากที่อยู่นี้ และบริษัทจะส่งหนังสือเร่งรัดหนี้ไปที่นั่น ถ้า ที่อยู่จ่าย-จาก ถูกเลือก, สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ที่บริษัทคู่ค้าใช้ในการจ่ายเงินและที่ซึ่งจดหมายเร่งรัดหนี้จะถูกส่งไปถึง IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address ที่อยู่ส่งเงิน-ถึง ที่อยู่จ่ายเงินให้บริษัทคู่ค้า ถ้า ที่อยู่ส่งเงิน-ถึง ถูกเลือก, ที่ตั้งนี้จะถูกใช้เพื่อส่งการจ่ายเงินไปให้ผู้จำหน่ายสินค้า IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา