นำเข้า ส่งออก การแปล (Form ID-109)

จาก iDempiere th



Form: นำเข้า/ส่งออก การแปล

ลักษณะ: นำเข้า หรือ ส่งออก การแปลภาษา


ช่วย: นำเข้า/ส่งออก การแปล เข้าไป/ออกจาก xml สำหรับการแปลในเครื่องมือภายนอก โปรดสังเกตุไว้ว่า ภาษา ต้อง ทำงาน และ เป็น ภาษาระบบ


ไฟล์:นำเข้า/ส่งออก การแปล - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา