นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน (หน้าต่าง ID-296)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน

ลักษณะ: นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ช่วย: อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกนำเข้าหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของสกุลเงินและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน อัตราคูณจะถูกใช้ ถ้าอัตราย้อนกลับจะต้องถูกสร้างขึ้น, อัตราหารจะถูกใช้TAB: นำเข้า อัตราแลกเปลี่ยน

ลักษณะ: นำเข้า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน


ช่วย null


ไฟล์:นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน - นำเข้า อัตราแลกเปลี่ยน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Import Conversion Rate นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน null I_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1)
Yes-No
Conversion Rate อัตราแลกเปลี่ยน อัตราที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน กำหนดอัตรา (คูณ หรือ หาร) ที่จะใช้ในการเปลี่ยนสกุลเงินต้นทางไปยังสกุลเงินตามบัญชี C_Conversion_Rate_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1)
Yes-No
ISO Currency Code รหัสสกุลเงิน ISO รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
ISO Currency To Code รหัสสกุลเงิน ISO ปลายทาง รหัส ISO 4217 3 ตัวอักษรของสกุลเงินปลายทาง ดูรายละเอียด - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code_To
character(3)
String
Currency To เป็นสกุลเงิน สกุลเงินเป้าหมาย เป็นสกุลเงิน ให้นิยามสกุลเงินปลายทางสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนี้ C_Currency_ID_To
numeric(10)
Table
Currency Type Key ค่าหลักชนิดสกุลเงิน ค่าหลักสำหรับชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ค่าหลักชนิดข้อมูลสำหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type ชนิดสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Multiply Rate อัตราคูณ Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric
Number
Divide Rate อัตราหาร เพื่อที่จะแปลงจำนวนเลขต้นทางไปเป็นจำนวนเลขเป้าหมาย, จำนวนต้นทางจะถูกหาร เพื่อที่จะแปลงจำนวนเลขต้นทางไปเป็นจำนวนเลขเป้าหมาย, จำนวนต้นทางจะถูกหารโดยอัตราหาร ถ้าคุณใส่อัตราหาร, อัตราคูณจะถูกคำนวนขึ้นโดยอัตโนมัติ DivideRate
numeric
Number
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to มีผลถึง มีผลรวมถึงวันที่นี้ (วันสุดท้าย) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันสุดท้ายของช่วงพิสัยวันที่ ValidTo
timestamp without time zone
Date
Create Reciprocal Rate สร้างอัตราย้อนกลับ สร้างอัตราย้อนกลับจากข้อมูลปัจจุบัน ถ้าถูกเลือก, อัตรา USD->EUR ที่นำเข้ามาจะถูกใช้เพื่อ สร้าง/คำนวน อัตราย้อนกลับ EUR->USD. CreateReciprocalRate
character(1)
Yes-No
Import Conversion Rate นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน null Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา