นำเข้าการยืนยัน (หน้าต่าง ID-334)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: นำเข้าการยืนยัน

ลักษณะ: นำเข้ารายการการยืนยัน รับสินค้า/ส่งสินค้า

ช่วย: นำเข้าข้อมูลการยืนยันของการยืนยันการรับสินค้า/ส่งสินค้าที่มีอยู่แล้ว
TAB: รายการ การยืนยัน

ลักษณะ: นำเข้ารายการการยืนยัน รับสินค้า/ส่งสินค้า


ช่วย นำเข้าข้อมูลการยืนยันของการยืนยันการรับสินค้า/ส่งสินค้าที่มีอยู่แล้ว


ไฟล์:นำเข้าการยืนยัน - รายการ การยืนยัน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Imported นำเข้าแล้ว การนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้วหรือยัง เลือก นำเข้าแล้ว เป็นการระบุว่าการนำเข้านี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Import Line รายการนำเข้ายืนยัน ส่ง/รับ รายการนำเข้าการยืนยัน การส่งสินค้า/การรับสินค้า นำเข้ารายละเอียดของรายการยืนยัน I_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Import Error Message ข้อความการนำเข้าผิดพลาด ข้อความต่างๆถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการนำเข้า ข้อความการนำเข้าผิดพลาด แสดงข้อความผิดพลาดใดๆที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนำเข้า I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line รายการการยืนยัน ส่ง/รับ รายการการยืนยัน การจัดส่ง หรือ การรับวัสดุ รายละเอียดการยืนยัน M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10)
Search
Confirmation No หมายเลขการยืนยัน หมายเลขการยืนยัน null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Confirmed Quantity จำนวนยืนยัน การยืนยันของจำนวนที่รับ การยืนยันของจำนวนที่รับ ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity จำนวนของเสีย จำนวนของเสียถึงกำหนดตามประเด็นของการควบคุมคุณภาพ null ScrappedQty
numeric
Quantity
Difference ความแตกต่าง จำนวนความแตกต่าง null DifferenceQty
numeric
Quantity
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Import Confirmations นำเข้าการยืนยัน นำเข้าการยืนยัน พารามิเตอร์ต่างๆจะเป็นค่าปริยายสำหรับระเบียนที่มีค่าเป็น null, ข้อมูลที่นำเข้าไปจะไม่ถูกเขียนทับข้อมูลใดๆเลย Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา