ตารางและคอลัมน์ (หน้าต่าง ID-100)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: ตารางและคอลัมน์

ลักษณะ: การจัดการตารางและคอลัมน์

ช่วย: หน้าจอ ตารางและคอลัมน์ นิยามตารางทั้งหมดพร้อมทั้งคอลัมน์ต่างๆของตารางนั้นTAB: ตาราง

ลักษณะ: นิยามของตาราง


ช่วย นิยาม (หัวเรื่อง) ของตาราง


ไฟล์:ตารางและคอลัมน์ - ตาราง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Table Name ชื่อตาราง DB ชื่อของตารางในฐานข้อมูล ชื่อตาราง DB แสดงชื่อของตารางในฐานข้อมูล TableName
character varying(40) NOT NULL
String
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
View มุมมอง อันนี้เป็นมุมมอง อันนี้เป็นมุมมองมากกว่าจะเป็นตาราง มุมมองมักจะถือว่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว IsView
character(1) NOT NULL
Yes-No
Data Access Level ระดับเข้าถึงข้อมูล ระดับการเข้าถึงที่ต้องการ เป็นการระบุระดับการเข้าถึง ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลหรือการประมวลผลนี้ AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log การจัดการบันทึกการเปลี่ยนแปลง การจัดการบันทึกของการเปลี่ยนแปลง ถ้าถูกเลือก, บันทึกของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการการจัดการ IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Type แบบการทำสำเนา แบบของการทำสำเนาข้อมูล แบบของการทำสำเนาข้อมูลกำหนดทิศทางของการทำสำเนาข้อมูล

อ้างอิง หมายความว่าข้อมูลในระบบนี้จะอ่านได้อย่างเดียว ->
ท้องถิ่น หมายความว่าข้อมูลในระบบนี้จะไม่ถูกทำสำเนาไปยังระบบอื่นๆ -
รวมกัน หมายความว่าข้อมูลในระบบนี้จะถูกซิงโครไนซ์กับระบบอื่นๆ <->

ReplicationType
character(1) NOT NULL
List
Window หน้าจอ หน้าจอใส่ข้อมูลหรือแสดงข้อมูล ฟิลด์หน้าจอแสดงหน้าจอจำเพาะหนึ่งในระบบ AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
PO Window หน้าจอใบสั่งซื้อ หน้าจอใบสั่งซื้อ หน้าจอสำหรับขยายใบสั่งซื่อ (เจ้าหนี้) PO_Window_ID
numeric(10)
Table
Records deletable ข้อมูลนี้ลบได้ แสดงว่าข้อมูลนี้สามารถลบออกจากฐานข้อมูลได้ กล่อง ข้อมูลนี้ลบได้ แสดงว่าข้อมูลหนึ่งสามารถที่จะถูกลบจากฐานข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าข้อมูลไม่สามารถถูกลบได้, คุณก็ทำได้เพียงการยกเลิก flag "ทำงาน" IsDeleteable
character(1) NOT NULL
Yes-No
High Volume High Volume Use Search instead of Pick list The High Volume Checkbox indicates if a search screen will display as opposed to a pick list for selecting records from this table. IsHighVolume
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Create Columns from DB สร้างคอลัมน์จากฐานข้อมูล สร้างคอลัมน์ Dictionary ของตารางที่ไม่มีอยู่จริงแต่เสมือนกับเป็นคอลัมน์ของฐานข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์ในฐานข้อมูลลงในตารางนี้, กระบวนการนี้จะสร้างระเบียนคอลัมน์ใน Dictionary โปรดระลึกไว้เสมอว่าคลัมน์เหล่านี้อาจถูกลบออกไปได้ ถ้าชนิดของ entity นี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ ImportTable
character(1)
Button
Copy Columns from Table Copy Columns from Table Create Dictionary Columns for a Table taking another as base null CopyColumnsFromTable
character varying(1)
Button
Centrally maintained ดูแลโดยส่วนกลาง ข้อมูลได้รับการจัดการในตารางองค์ประกอบระบบ เลือก ดูแลโดยส่วนกลาง แสดงว่า ชื่อ, คำบรรยายและช่วยเหลือ จะได้รับการการจัดการในตาราง 'องค์ประกอบระบบ' หรือ ตาราง 'หน้าจอ' IsCentrallyMaintained
character(1)
Yes-No
TAB: การแปล

ลักษณะ: การแปลตาราง


ช่วย null


ไฟล์:ตารางและคอลัมน์ - การแปล - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: คอลัมน์

ลักษณะ: นิยามของคอลัมน์ในตาราง


ช่วย กำหนดคอลัมน์ในตาราง


ไฟล์:ตารางและคอลัมน์ - คอลัมน์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
DB Column Name ชื่อคอลัมน์ DB ชื่อของคอลัมน์ในฐานข้อมูล ชื่อคอลัมน์ แสดงชื่อของคอลัมน์ของตารางตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล ColumnName
character varying(30) NOT NULL
String
Column SQL Column SQL Virtual Column (r/o) You can define virtual columns (not stored in the database). If defined, the Column name is the synonym of the SQL expression defined here. The SQL expression must be valid.

Example: "Updated-Created" would list the age of the entry in days

ColumnSQL
character varying(2000)
String
System Element องค์ประกอบระบบ องค์ประกอบระบบ ช่วยให้สามารถจัดการรายละเอียดคอลัมน์และช่วยเหลือ โดยส่วนกลางได้ องค์ประกอบระบบ ช่วยให้สามารถจัดการ ช่วยเหลือ, รายละเอียดและการใช้คำศัพท์ในคอลัมน์ฐานข้อมูล AD_Element_ID
numeric(10)
Search
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Version เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นของนิยามของตาราง เวอร์ชั่น แสดงเวอร์ชั่นของนิยามตารางนี้ Version
numeric NOT NULL
Amount
Length ความยาว ความยาวของคอลัมน์ในฐานข้อมูล ความยาว แสดงความยาวของคอลัมน์ตามที่นิยามไว้ในฐานข้อมูล FieldLength
numeric(10)
Integer
Reference อ้างอิง อ้างอิงของระบบ (รายการเลือก) อ้างอิง แสดงแบบของฟิลด์อ้างอิง AD_Reference_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Dynamic Validation การตรวจสอบ กฏเกณฑ์การตรวจสอบ กฏเกณฑ์การตรวจสอบ เป็นการระบุกฏเกณฑ์การตรวจสอบที่จำเพาะหนึ่ง กฏเกณฑ์เหล่านี้ให้นิยามวิธีที่จะกำหนดว่าข้อมูลที่ใส่เข้ามาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Value Format รูปแบบค่า รูปแบบของค่า; ซึ่งสามารถใช้องค์ประกอบของรูปแบบคงที่, ตัวแปร: "_lLoOaAcCa09" องค์ประกอบการตรวจสอบ:
	(ช่องว่าง) ตัวหนังสือใดๆ

_ ช่องว่าง (ตัวหนังสือคงที่) l ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง L ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ o ตัวอักษรใดๆ a..Z ไม่มีช่องว่าง O ตัวอักษรใดๆ a..Z หรือช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ a ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง A ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข ไม่มีช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ c ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง C ตัวอักษรใดๆ & ตัวเลข หรือ ช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ 0 ตัวเลข 0..9 ไม่มีช่องว่าง 9 ตัวเลข 0..9 หรือ ช่องว่าง

ตัวอย่างของรูปแบบ "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(60)
String
Autocomplete Autocomplete Automatic completion for textfields The autocompletion uses all existing values (from the same client and organization) of the field. IsAutocomplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Process กระบวนการ กระบวนการ หรือ รายงาน ฟิลด์ กระบวนการ เป็นการระบุว่า เป็นกระบวนการ หรือ เป็นรายงาน จำเพาะหนึ่งๆในระบบ AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key อ้างอิงหลัก จำเป็นต้องกำหนด, ว่าข้อมูลเป็นแบบ ตาราง หรือ รายการ ค่าอ้างอิง แสดงแหล่งที่เก็บค่าอ้างอิง มันต้องถูกกำหนดว่าข้อมูลเป็นแบบ ตาราง หรือ รายการ AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Min. Value ค่าขั้นต่ำ ค่าขั้นต่ำสำหรับฟิลด์หนึ่งๆ ค่าขั้นต่ำ แสดงค่าต่ำที่สุดที่ยอมได้สำหรับฟิลด์ ValueMin
character varying(20)
String
Max. Value ค่าไม่เกิน ค่าไม่เกินสำหรับฟิลด์หนึ่งๆ ค่าไม่เกิน แสดงค่าสูงที่สุดที่ยอมได้สำหรับฟิลด์ ValueMax
character varying(20)
String
Default Logic ลอจิกปริยาย ลำดับชั้นค่าปริยาย แยกกันโดย ; ค่าปริยายถูกประเมินค่าในลำดับของนิยาม, ค่าที่ไม่เป็น null แรกสุดจะกลายเป็นค่าปริยายของคอลัมน์ ค่าต่างๆจะถูกแยกกันโดย , (comma) หรือ ; (semicolon) a) ตัวหนังสือ:. 'Text' หรือ 123 b) ตัวแปร - ในรูปแบบ @Variable@ - Login เช่น. #Date, #AD_Org_ID, #AD_Client_ID - โครงสร้างบัญชี: เช่น $C_AcctSchema_ID, $C_Calendar_ID - ค่าปริยายทั่วไป: เช่น รูปแบบวันที่ - ค่าของหน้าจอ (Picks, CheckBoxes, RadioButtons, และ DateDoc/DateAcct ทั้งหมด) c) รหัส SQL พร้อม tag: @SQL=SELECT something AS DefaultValue FROM ... ประโยค SQL ก็สามารถจะมีตัวแปรได้ ไม่สามารถมีค่าอื่นๆได้นอกจากประโยค SQL ค่าปริยายจะถูกประเมินค่าเท่านั้น, ถ้าไม่มีค่าตามกำหนดของผู้ใช้ (user preference) ถูถกำหนดไว้ นิยามโดยปริยายจะถูกละทิ้งสำหรับคอลัมน์ข้อมูลที่เป็น ค่าหลัก, หลัก (Parent), เครื่องลูกข่าย (Client) และ ปุ่ม DefaultValue
character varying(2000)
Text
Key column คอลัมน์หลัก คอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์หลักในตารางนี้ คอลัมน์หลักต้องมีลำดับแสดงผล 0 ในนิยาทฟิลด์ด้วยและอาจจะถูกซ่อนไว้ก็ได้ IsKey
character(1) NOT NULL
Yes-No
Parent link column คอลัมน์เชื่อมโยงหลัก คอลัมน์นี้เป็นตัวเชื่อมโยงไปยังตารางหลัก (เช่น เชื่อมโยงหัวเรื่อง จาก รายการ) - incl. Association key columns เลือก คอลัมน์เชื่อมโยงหลัก แสดงว่าคอลัมน์นี้เป็นตัวเชื่อมโยงไปยังตารางหลัก IsParent
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory จำเป็น จำเป็นต้องใส่ข้อมูลในคอลัมน์นี้ ฟิลด์ต้องมีค่าเพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกลงฐานข้อมูลได้ IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Updatable ปรับปรุงได้ ชี้ว่า, ฟิลด์นี้สามารถปรับปรุงได้หรือไม่ เลือก ปรับปรุงได้ เป็นการระบุว่าฟิลด์นี้สามารถถูกปรับปรุงได้โดยผู้ใช้ IsUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Encryption Column Encryption Test and enable Column Encryption To enable storage encryption or remove encryption is dangerous as you may loose data. You need to verify that the column is big enough to hold the encrypted value. You can provide your own encryption method, but cannot change it once enabled.

The default implementation supports US ASCII String conversion (not Unicode, Numbers, Dates)
Note that support is restricted to setup and test, but not data recovery.

IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Button
Always Updateable ปรับปรุงได้เสมอ คอลัมน์นี้ปรับปรุงได้เสมอ, แม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ทำงานหรือถูกประมวลผล ถ้าถูกเลือก และหน้าจอ / แท็บ ไม่เป็แบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถปรับปรุงคอลัมน์ได้เสมอ คุณลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคำอธิบาย, เป็นต้น IsAlwaysUpdateable
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic ลอจิกอ่านอย่างเดียว ลอจิกที่จะกำหนดว่า ฟิลด์เป็นชนิดอ่านอย่างเดียว (จะใช้เมื่อฟิลด์เป็นแบบอ่าน-เขียน) format := {expression} [{logic} {expression}]

expression := @{context}@{operand}{value} or @{context}@{operand}{value}
logic := {|}|{&}
context := any global or window context
value := strings or numbers
logic operators := AND or OR with the previous result from left to right
operand := eq{=}, gt{>}, le{<}, not{~^!}
Examples:
@AD_Table_ID@=14 | @Language@!GERGER
@PriceLimit@>10 | @PriceList@>@PriceActual@
@Name@>J
Strings may be in single quotes (optional)

ReadOnlyLogic
character varying(2000)
Text
Mandatory Logic Mandatory Logic null null MandatoryLogic
character varying(2000)
Text
Identifier ตัวบ่งชี้ คอลัมนนี้เป็นส่วนของตัวบ่งชี้ข้อมูล เลือก ตัวบ่งชี้ แสดงว่าคอลัมนนี้เป็นส่วนของตัวบ่งชี้หรือค่าหลักสำหรับตารางนี้ IsIdentifier
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10)
Integer
Callout Callout ชื่อเต็มของ class names และ method - แยกด้วย semicolons Callout อนุญาตให้คุณสร้างโปรแกรมภาษา java เพิ่มเติมเพื่อทำงานที่แน่นนอนซึ่งมักจะเป็นการเปลี่ยนค่าบางอย่างเสมอ Callout ไม่ควรจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบค่าหลังจากที่ผู้ใช้เลือกค่าแน่นอนอันหนึ่ง

Callout เป็น Java class ที่ประยุกต์ใช้ org.compiere.model Callout และชื่อ method ที่จะเรียก ดังตัวอย่าง: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" แสดงตัวอย่างของ class "CalloutRequest" และเรียก method "copyText" คุณสามารถมี Callout หลายๆโปรแกรมได้โดยการแยกด้วย semicolon

Callout
character varying(255)
String
Selection Column คอลัมน์การเลือก คอลัมน์นี้จะถูกใช้ในการค้นหาแถวต่างๆในหน้าจอหรือไม่ ถ้าถูกเลือก, คอลัมน์จะถูกกำหนดอยู่ในแท็บหน้าจอค้นหาแรกสุดและในส่วนการเลือกของหน้าจอ IsSelectionColumn
character(1) NOT NULL
Yes-No
Selection Column Sequence Selection Column Sequence Selection Column Sequence For ordering sequence of selection column SeqNoSelection
numeric(10)
Integer
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type ชนิด Entity Entity ชนิด Dictionary ; กำหนดความเป็นเจ้าของและการซิงโครไนซ์ Entity ชนิด "Dictionary", "Adempiere" และ "Application" อาจจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติและการปรับแต่งถูกลบ หรือถูกเขียนทับ

สำหรับการปรับแต่ง, ลอก entity และเลือก "ผู้ใช้"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Allow Logging Allow Logging Determine if a column must be recorded into the change log null IsAllowLogging
character(1)
Yes-No
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Synchronize Column ปรับปรุงคอลัมน์ เปลี่ยนนิยามตารางฐานข้อมูลจาก application dictionary เมื่อถูกเลือก, นิยามคอลัมน์ฐานข้อมูลจะถูกปรับปรุงตามข้อมูลที่คุณใส่เข้าไปในนิยามคอลัมน์ของ Application Dictionary โปรดสังเกตว่าฐานข้อมูลไม่ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและอาจจะมีผลให้เกิดความผิดพลาด IsSyncDatabase
character(1)
Button
TAB: การแปล คอลัมน์

ลักษณะ: การแปลคอลัมน์


ช่วย อย่าแปล - จะถูกเขียนทับ/ถูกแปล โดยอัตโนมัติ


ไฟล์:ตารางและคอลัมน์ - การแปล คอลัมน์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Column คอลัมน์ คอลัมน์ในตาราง ตัวเชื่อมไปยังคอลัมน์ฐานข้อมูลในตาราง AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language ภาษา ภาษาสำหรับ entity นี้ ภาษา เป็นการระบุภาษาที่จะใช้สำหรับการแสดงผลและการกำหนดรูปแบบ AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated แปลแล้ว คอลัมน์นี้ถูกแปลแล้ว เลือก แปลแล้ว เป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้ถูกแปลแล้วหรือไม่ IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Used in Field

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:ตารางและคอลัมน์ - Used in Field - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Tab แท็บ แท็บ ภายในหน้าจอ แท็บ แสดงแท็บที่แสดงผลภายในหน้าจอหนึ่งๆ AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field ฟิลด์ ฟิลด์ในตารางของฐานข้อมูล ฟิลด์ เป็นการระบุฟิลด์ในตารางฐานข้อมูล AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
TAB: Table Script Validator

ลักษณะ: null


ช่วย null


ไฟล์:ตารางและคอลัมน์ - Table Script Validator - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Event Model Validator Event Model Validator null null EventModelValidator
character varying(4) NOT NULL
List
Rule Rule null null AD_Rule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา