ตัดบัญชีหนี้สูญ (กระบวนการ ID-171)

จาก iDempiere th
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหากระบวนการ: ตัดบัญชีหนี้สูญ

ลักษณะ: ตัดบัญชีลูกหนี้ที่ยังค้างจ่าย


ช่วย: ตัดบัญชีหนี้สูญ ทำให้ใบแจ้งหนี้ที่เลือกตามเงื่อนไข ถูกทำเครื่องหมายว่าได้รับการจ่ายเงินแล้วและจำนวนเงินค้างในใบแจ้งหนี้นั้นจะถูกตัดบัญชีทิ้งไป


ไฟล์:ตัดบัญชีหนี้สูญ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts