ณ จุดขาย (Form ID-113)

จาก iDempiere thForm: ณ จุดขาย

ลักษณะ: เครื่องปลายทาง ณ จุดขาย


ช่วย: ใส่ข้อมูลรายการธุรกรรมผ่านเครื่องปลายทาง ณ จุดขาย สามารถใช้การสแกนหรือการอ่านบัตรเครดิตได้โดยอัตโนมัติ


ไฟล์:ณ จุดขาย - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา