จับคู่ ใบสั่งซื้อ-ใบรับสินค้า-ใบแจ้งหนี้ (Form ID-108)

จาก iDempiere thForm: จับคู่ ใบสั่งซื้อ-ใบรับสินค้า-ใบแจ้งหนี้

ลักษณะ: จับคู่ ใบสั่งซื้อ-ใบรับสินค้า-ใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย


ช่วย: ให้แน่ใจว่า ใบรับสินค้าและใบแจ้งหนี้ ถูกประมวลผลแล้ว ถ้าคุณต้องการจับคู่ การนำส่งบางส่วน, ต้องแน่ใจว่า "จำนวนเดียวกัน" ไม่ได้ถูกเลือก


ไฟล์:จับคู่ ใบสั่งซื้อ-ใบรับสินค้า-ใบแจ้งหนี้ - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา