จับคู่เอกสารธนาคาร (หน้าต่าง ID-302)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: จับคู่เอกสารธนาคาร

ลักษณะ: อัลกอริทึม ที่จะใช้ในการจัคู่ ใบแจ้งรายการเดินบัญชีกับ บริษัทคู่ค้า, ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงิน

ช่วย: อัลกอริทึม ที่จะใช้ในการหา บริษัทคู่ค้า, ใบแจ้งหนี้, การจ่ายเงิน ในใบแจ้งรายการเดินบัญชีที่นำเข้ามาTAB: จับคู่ใบแจ้ง รายการเดินบัญชี

ลักษณะ: อัลกอริทึม ที่จะใช้ในการจับคู่ รายการเดินบัญชีธนาคารกับ บริษัทคู่ค้า, ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงิน


ช่วย อัลกอริทึม ที่จะใช้ในการหา พันธมิตร, ใบแจ้งหนี้, การจ่ายเงิน ในรายการเดินบัญชีธนาคารที่นำเข้ามา Class นี้จำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อ org.compiere.impexp.BankStatementMatcherInterface


ไฟล์:จับคู่เอกสารธนาคาร - จับคู่ใบแจ้ง รายการเดินบัญชี - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Bank Statement Matcher ตัวจับคู่รายการเดินบัญชีธนาคาร อัลกอริทึมที่จะจับคู่ข้อมูลรายการเดินบัญชีธนาคารกับบริษัทคู่ค้า, ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงิน อัลกอริทึมที่จะหาข้อมูล บริษัทคู่ค้า, ใบแจ้งหนี้, การจ่ายเงิน ในข้อมูลรายการเดินบัญชีธนาคารที่อ่านเข้ามา C_BankStatementMatcher_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Classname Classname Classname ภาษา Java Classname แสดง Classname ภาษา Java ที่จะถูกใช้โดยรายงานหรือกระบวนการนี้ Classname
character varying(60) NOT NULL
String
Sequence ลำดับ วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา