จัดสรรการจ่ายเงิน (รายงาน ID-148)

จาก iDempiere thรายงาน: จัดสรรการจ่ายเงิน

ลักษณะ: การจ่ายเงิน - แจ้งหนี้ - การจัดสรร


ช่วย: รายงานนี้แสดงการจัดสรรใบแจ้งหนี้เพื่อการจ่ายเงินและลงบัญชีเงินสด การจัดสรรก่อนหน้านี้จะถูกแสดงผลเป็นการย้อนคืนการจัดสรร


ไฟล์:จัดสรรการจ่ายเงิน - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา