คำนวนค่าคอมมิชชั่น (หน้าต่าง ID-210)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: คำนวนค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะ: ตรวจสอบ และ แก้ไขค่าคอมมิชชั่น

ช่วย: หน้าจอ คำนวนค่าคอมมิชชั่น แสดงผลลัพธ์ของการประมวลผลค่าคอมมิชชั่น เมื่อกระบวนการ สร้างค่าคอมมิชชั่น ถูกเลือกจากหน้าจอ ค่าคอมมิชชั่น, ผลลัพธ์นั้นจะถูกแสดงผลไว้ที่นี่ ถ้าผลลัพธ์ถูกต้องตามเงื่อนไขก็จะสร้างใบแจ้งหนี้บัญชีเจ้าหนี้เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นTAB: คำนวน ค่านานหน้า

ลักษณะ: คำนวนค่านานหน้าสำหรับรอบบัญชีหนึ่งๆ


ช่วย คำนวนค่านานหน้าสำหรับรอบบัญชีหนึ่งๆที่กำหนดไว้ในหน้าจอ ค่าคอมมิชชั่น


ไฟล์:คำนวนค่าคอมมิชชั่น - คำนวน ค่านานหน้า - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Commission Run การคิดค่าคอมมิชชั่น การคิดหรือประมวลผล ค่าคอมมิชชั่น การคิดค่าคอมมิชชั่น เป็นระบบเฉพาะซึ่งกำหนดตัวบ่งชี้ การคำนวนค่าคอมมิชชั่นที่จำเพาะหนึ่งๆ เมื่อทำการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นบนหน้าจอค่าคอมมิชชั่น, รหัสคำนวนค่าคอมมิชชั่นจะแสดงผลขึ้น C_CommissionRun_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission ค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่น กฏเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น ของตัวแทนบริษัทภายในหรือภายนอก, ผู้แทนฝ่ายขายหรือผู้จำหน่ายสินค้า C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Start Date วันที่เริ่มต้น วันยังผลที่หนึ่ง (รวมวันที่นี้ด้วย) วันที่เริ่มต้น แสดงวันที่แรกสุดหรือวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลาหนึ่ง StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Grand Total ยอดรวมทั้งหมด ยอดรวมทั้งหมดทั้งเอกสาร ยอดรวมทั้งหมด แสดงผลจำนวนเงินรวมทั้งหมดรวมทั้งภาษีและค่าขนส่งในสกุลเงินตามเอกสาร GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Create Invoice สร้างใบแจ้งหนี้ สร้างใบแจ้งหนี้ จากการคำนวนค่าคอมมิชชั่น null Processing
character(1)
Button
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: จำนวนเงิน ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะ: รายการจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น


ช่วย สำหรับค่าคอมมิชชั่นแต่ละรายการ, จะมีรายการหนึ่งถูกสร้างขึ้นมา คุณสามารถเขียนทับและกำหนดจำนวนเพื่อการแก้ไขจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น แต่วิธีที่จะขอแนะนำคือการสร้างรายการค่าคอมมิชชั่นละเอียดเพิ่มเติม โปรดระลึกไว้เสมอว่าการเปลี่ยนค่าด้วยมือจะไม่มีการกระทบยอดกับรายละเอียดค่าคอมมิชชั่น


ไฟล์:คำนวนค่าคอมมิชชั่น - จำนวนเงิน ค่าคอมมิชชั่น - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Commission Amount จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นที่ถูกสร้างขึ้น จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น แสดงจำนวนเงินผลลัพธ์จากการคิดค่าคอมมิชชั่น C_CommissionAmt_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Run การคิดค่าคอมมิชชั่น การคิดหรือประมวลผล ค่าคอมมิชชั่น การคิดค่าคอมมิชชั่น เป็นระบบเฉพาะซึ่งกำหนดตัวบ่งชี้ การคำนวนค่าคอมมิชชั่นที่จำเพาะหนึ่งๆ เมื่อทำการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นบนหน้าจอค่าคอมมิชชั่น, รหัสคำนวนค่าคอมมิชชั่นจะแสดงผลขึ้น C_CommissionRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Line รายการค่าคอมมิชชั่น รายการค่าคอมมิชชั่น รายการค่าคอมมิชชั่น คือตัวอย่างจำเพาะของการคิดค่าคอมมิชชั่น ถ้าการคิดค่าคอมมิชชั่นเป็นแบบสรุปแล้วจะมีเพียงการนำเสนอยอดรวมขิงทั้งเอกสารในบรรทัดเดียว ถ้าการคคิดค่าคอมมิชชั่นเป็นแบบรายละเอียดแล้วจะแสดงค่าคอมมิชชั่นของแต่ละเอกสารที่รวมอยู่ในการคิดค่าคอมมิชชั่นนั้น C_CommissionLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Converted Amount จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว คือผลลัพธ์ของการคูณจำนวนเงินต้นทางด้วยอัคราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินเป้าหมาย ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Actual Quantity จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนจริง แสดงจำนวนตามที่อ้างอิงโดยเอกสาร ActualQty
numeric NOT NULL
Quantity
Commission Amount จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น คือยอดรวมค่าคอมมิชชั่นที่คำนวนได้ มันจะเป็นไปตามพารามิเตอร์ที่กำหนดให้สำหรับการคิดค่าคอมมิชชั่นครั้งนี้ CommissionAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: รายละเอียด ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะ: ข้อมูลรายละเอียดค่าคอมมิชชั่น


ช่วย คุณอาจจะแก้ไขจำนวนเงินและจำนวนของข้อมูลละเอียด แต่วิธีที่แนะนำคือเพิ่มรายการแก้ไขใหม่เข้าไป จำนวนเงินจะถูกแปลงจากสกุลเงินของธุรกรรม ไปเป็นสกุลเงินของค่าคอมมิชชั่น (ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ ค่าคอมมิชชั่น) โดยใช้วันที่เริ่มต้นและอัตราแลกเปลี่ยนประเภท spot


ไฟล์:คำนวนค่าคอมมิชชั่น - รายละเอียด ค่าคอมมิชชั่น - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Commission Detail รายละเอียดค่าคอมมิชชั่น ข้อมูลสนับสนุนสำหรับจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น รายละเอียดค่าคอมมิชชั่น ให้ข้อมูลสนับสนุนการคิดค่าคอมมิชชั่น แต่ละรายการในเอกสารที่เป็นส่วนของการคิดค่าคอมมิชชั่นจะถูกแสดงไว้ที่นี่ C_CommissionDetail_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Amount จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นที่ถูกสร้างขึ้น จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น แสดงจำนวนเงินผลลัพธ์จากการคิดค่าคอมมิชชั่น C_CommissionAmt_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference อ้างอิง อ้างอิงสำหรับข้อมูลนี้ อ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารต้นทาง Reference
character varying(60)
String
Purchase Order Line รายการคำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Info ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบรรทัดเอกสาร Info
character varying(60)
String
Actual Amount จำนวนเงินจริง จำนวนเงินจริง จำนวนเงินจริง แสดงจำนวนเงินที่ตกลงกันสำหรับเอกสารหนึ่ง ActualAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Converted Amount จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว จำนวนเงินที่แปลงแล้ว คือผลลัพธ์ของการคูณจำนวนเงินต้นทางด้วยอัคราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินเป้าหมาย ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Actual Quantity จำนวนจริง จำนวนจริง จำนวนจริง แสดงจำนวนตามที่อ้างอิงโดยเอกสาร ActualQty
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา