คำขอราคาที่ยังไม่มีคำตอบ (รายงาน ID-263)

จาก iDempiere thรายงาน: คำขอราคาที่ยังไม่มีคำตอบ

ลักษณะ: การตอบสนองคำขอราคาที่ยังค้างอยู่


ช่วย: แสดงรายการตอบสนองของคำขอราคาที่ยังทำงาน (ยังไม่ปิด/ประมวลผลแล้ว) ซึ่งยังไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าสมบูรณ์


ไฟล์:คำขอราคาที่ยังไม่มีคำตอบ - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา