กิจกรรมเวิร์คโฟล (ทั้งหมด) (หน้าต่าง ID-298)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: กิจกรรมเวิร์คโฟล (ทั้งหมด)

ลักษณะ: ติดตามกิจกรรมเวิร์คโฟลทั้งหมด

ช่วย: การจัดการกิจกรรมเวิร์คโฟลทั้งหมดTAB: กิจกรรม

ลักษณะ: กิจกรรมกระแสงาน


ช่วย กิจกรรมกระแสงาน คือ โหนด กระแสงานจริงในตัวอย่างการประมวลผลกระแสงาน


ไฟล์:กิจกรรมเวิร์คโฟล (ทั้งหมด) - กิจกรรม - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process กระบวนการเวิร์คโฟล ตัวอย่างกระบวนการเวิร์คโฟลจริง ตัวอย่างของการกระทำเวิร์คโฟล AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node โหนด โหนดของเวิร์คโฟล, ขั้นตอน หรือ กระบวนการ โหนดของเวิร์คโฟล แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการเฉพาะหนึ่งๆในเวิร์คโฟล AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority ความเร่งด่วน เป็นการระบุว่าคำร้องขอนี้มีความเร่งด่วน สูง,กลาง หรือต่ำ ความเร่งด่วน แสดงความสำคัญของคำร้องขอนี้ Priority
numeric(10)
Integer
Created สร้างเมื่อ วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State สถานะเวิร์คโฟล สถานะการทำงานของเวิร์คโฟล null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait สิ้นสุดการคอย สิ้นสุดของเวลาหลับ สิ้นสุดของการหยุดพัก (หลับ) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow เวิร์คโฟล เวิร์คโฟล หรือ การรวมกันของงาน ฟิลด์เวิร์คโฟลกำหนดเวิร์คโฟลจำเพาะในระบบ AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible รับผิดชอบเวิร์คโฟล รับผิดชอบสำหรับการทำเวิร์คโฟล ความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับเวิร์คโฟลนั้นอยู่ที่ผู้ใช้ตัวจริง รับผิดชอบเวิร์คโฟลนี้ ช่วยกำหนดวิธีที่จะหาผู้ใช้ตัวจริงนั้นได้ AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table ตาราง ตารางสำหรับฟิลด์ ตาราง แสดงตารางซึ่งเก็บ ฟิลด์หนึ่งหรือหลายๆฟิลด์ เอาไว้ AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID รหัสข้อมูล รหัสข้อมูลภายในโดยตรง รหัสข้อมูล เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะภายในของข้อมูล โปรดสังเกตว่าการขยายข้อมูลอาจจะไม่สำเร็จสำหรับ ใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ และการส่งสินค้า/การรับสินค้า ในขณะบางครั้งที่ไม่ทราบแบบคำสั่งขาย Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message ข้อความ ข้อความของระบบ ข้อความแสดงข้อมูลและความผิดพลาด AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert เตือนครั้งล่าสุด วันทีที่การเตือนครั้งล่าสุดถูกส่งออกไป วันทีการเตือนครั้งล่าสุด ถูกปรับปรุงเมื่อ email เตือนช่วยจำถูกส่งออกไป DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message ข้อความ ข้อความ null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity จัดการกิจกรรม null null Processing
character(1)
Button
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity กิจกรรมเวิร์คโฟล กิจกรรมเวิร์คโฟล กิจกรรมเวิร์คโฟล คือ โหนดเวิร์คโฟลจริงในตัวอย่างขั้นตอนเวิร์คโฟลหนึ่ง AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา