กำหนดราคา ใบสั่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใหม่ (กระบวนการ ID-232)

จาก iDempiere thกระบวนการ: กำหนดราคา ใบสั่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ใหม่

ลักษณะ: คำนวนราคาใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่ใหม่ตามรายการราคาเวอร์ชั่นล่าสุด


ช่วย: null


ไฟล์:กำหนดราคา ใบสั่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ใหม่ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา