การเลือกผู้จำหน่าย (รายงาน ID-115)

จาก iDempiere thรายงาน: การเลือกผู้จำหน่าย

ลักษณะ: สินค้าที่มีผู้จำหน่ายมากกว่าหนึ่งราย


ช่วย: การเลือกผู้จำหน่าย เริ่มขึ้นเมื่อมีสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายมากกว่า 1 รายขึ้นไป การประมวลผลนี้ช่วยเลือกผู้จำหน่ายที่เจะาจงสำหรับใบสั่งซื้อหนึ่งๆ


ไฟล์:การเลือกผู้จำหน่าย - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา