กระดาษพิมพ์ (หน้าต่าง ID-241)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: กระดาษพิมพ์

ลักษณะ: การจัดการกระดาษพิมพ์

ช่วย: ขนาดกระดาษพิมพ์, การตั้งกระดาษและกั้นหน้าTAB: กระดาษ พิมพ์

ลักษณะ: การจัดการกระดาษพิมพ์


ช่วย ขนาด, ทิศทาง และ ขอบ ของกระดาษพิมพ์ The Validation Code contains the Media Size name. The names of the media sizes correspond to those in the IPP 1.1 RFC 2911 - http://www.ietf.org/rfc/rfc2911.txt


ไฟล์:กระดาษพิมพ์ - กระดาษ พิมพ์ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default ปริยาย ค่าปริยาย เลือก ปริยาย เป็นการระบุว่า ข้อมูลนี้จะถูกใช้เป็นค่าปริยาย หรือไม่ IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Landscape แนวนอน ทิศทางแนวนอน null IsLandscape
character(1) NOT NULL
Yes-No
Validation code รหัสตรวจสอบ รหัสตรวจสอบ รหัสตรวจสอบ แสดงวันที่, เวลาและข้อความของข้อผิดพลาด Code
character varying(2000) NOT NULL
String
Dimension Units Dimension Units Units of Dimension null DimensionUnits
character(1)
List
Size X Size X X (horizontal) dimension size Size of X (horizontal) dimension in Units SizeX
numeric
Number
Size Y Size Y Y (vertical) dimension size Size of Y (vertical) dimension in Units SizeY
numeric
Number
Top Margin กั้นหัวกระดาษ ที่ว่างหัวกระดาษในหน่วยของ 1/72 นิ้ว ที่ว่างหัวกระดาษในหน่วยของ 1/72 นิ้ว MarginTop
numeric(10) NOT NULL
Integer
Bottom Margin กั้นท้ายกระดาษ ช่องว่างท้ายกระดาษในหน่วยของ 1/72 นิ้ว ช่องว่างท้ายกระดาษในหน่วยของ 1/72 นิ้ว MarginBottom
numeric(10) NOT NULL
Integer
Left Margin กั้นซ้าย ที่ว่าด้านซ้ายในหน่วยของ 1/72 นิ้ว ที่ว่าด้านซ้ายในหน่วยของ 1/72 นิ้ว MarginLeft
numeric(10) NOT NULL
Integer
Right Margin กั้นขวา ที่ว่างด้านขวาในหน่วยของ 1/72 นิ้ว ที่ว่างด้านขวาของหน้าในหน่วยของ 1/72 นิ้ว MarginRight
numeric(10) NOT NULL
Integer
Set Print Format ตั้งรูปแบบการพิมพ์ ตั้งรูปแบบการพิมพ์ทั้งหมดกับแนวตั้ง/แนวนอนเดิม null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา