Workflow (Okno ID-113)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Workflow

Opis: Zarządza Workflow

Pomocy: Określa Workflow w systemie, poziom dostępu do Workflow, węzłów lub kroków w ramach Workflow.TAB: Workflow

Opis: Definowanie workflow


Pomocy Definowanie workflow


Plik:Workflow - Workflow - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
text
Text Long
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Type Workflow Type Type of Workflow The type of workflow determines how the workflow is started. WorkflowType
character(1) NOT NULL
List
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10)
Search
Document Value Logic Document Value Logic Logic to determine Workflow Start - If true, a workflow process is started for the document You can enter simple logic using variables like @Created@=@Updated@, which fires, when a record is created. If you need to evaluate also values of other records, you need to use SQL logic and need to prefix this logic with "SQL=". Example: start a Order verify workflow, when a business partner ordered something and is over the credit limit "SQL=EXISTS (SELECT * FROM C_BPartner bp WHERE C_Order. C_BPartner_ID=bp. C_BPartner_ID AND SO_CreditUsed > SO_CreditLimit)".

Note that the SQL based logic checks for duplicate workflows (i.e. a workflow is started only once per record).

DocValueLogic
character varying(2000)
String
Data Access Level Poziom dostępu danych Wymagany poziom dostępu Wskazuje wymagany poziom dostępu do wydruku lub procesu. AccessLevel
character(1) NOT NULL
List
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Odpowiedzialność za Workflow Odpowiedzialność za wykonanie WF Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
numeric(10)
Integer
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Ważny do Ważny do daty (łącznie) - ostatni dzień Wskazuje ostatni dzień zakresu dat. ValidTo
timestamp without time zone
Date
Publication Status Status publikacji Status publikacji Używany do dokumentów wewnętrznych. PublishStatus
character(1) NOT NULL
List
Version Wersja Wersja opisu tabeli Wersja opisu tabeli Version
numeric(10) NOT NULL
Integer
Author Założyciel Założyciel jednostki null Author
character varying(20) NOT NULL
String
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start Node Start Node Workflow Node, step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Processor Procesor Workflow Serwer procesora Workflow Serwer procesora Workflow AD_WorkflowProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Unit Jednostka czasu trwania Jednostka czasu trwania Jednostka czasu trwania wykonania zadania. DurationUnit
character(1)
List
Duration Limit Limit czasu Maksymalny czas trwania w jednostkach czasu. Maksymalny (krytyczny) czas trwania zarządzania potrzebami (tj. rozpoczęcie zintensyfikowania procedur, etc.) w jednostkach czasu. Limit
numeric(10)
Integer
Duration Trwanie Trwanie w jednostkach czasu trwania Oczekiwany czas wykonania. Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Koszt Koszt informacji null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Czas wykonania Symulacja wykonania Workflow Czas wykonania zadania w jednostkach czasu WorkingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Waiting Time Czas przygotowania Czas przygotowania Czas przygotowania do wykonania zadania w jednostkach czasu. WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
Validate Workflow Validate Workflow Validate thet the workflos is correct (limited checking) ValidateWorkflow
character(1)
Button
Valid Ważny Element jest ważny Element przeszedł sprawdzian ważności. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tłumacznie wrokflow

Opis: null


Pomocy null


Plik:Workflow - Tłumacznie wrokflow - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
text
Text Long
TAB: Dostęp

Opis: Dostęp do workflow


Pomocy The Workflow Access Tab defines the Roles who have access to this Workflow.


Plik:Workflow - Dostęp - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Blok

Opis: Workflow Transaction Execution Block


Pomocy A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back.


Plik:Workflow - Blok - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Workflow Block Blokowanie Workflow Blokowanie wykonanie transakcji Wf Blokowanie wykonania jest wariantem i pozwala przetwarzać wszystkie prace w jedną transakcję. Jeśli jeden krok (działanie węzła) zawiedzie, cała praca wykonywana jest od początku. AD_WF_Block_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Węzeł

Opis: Definowanie węzła workflow


Pomocy Definiuje każdy węzeł, działanie i krok w workflow.


Plik:Workflow - Węzeł - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub kombinacja zadań Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
text
Text Long
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Centralnie utrzymywany Informacja zarządzana przez Element Systemu Wskazuje czy Nazwa, Opis i Pomoc jest zarządzana przez tabelę Elementu Systemu czy tabelę Okna. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Workflow Responsible Odpowiedzialność za Workflow Odpowiedzialność za wykonanie WF Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Priorytet Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. Priority
numeric(10)
Integer
Start Mode Tryb startu Tryb startu W jaki sposób rozpoczęte jest działanie. W sposób automatyczny uruchamiane jest przez system, a ręcznie przez użytkownika. StartMode
character(1)
List
Finish Mode Sposób zakończenia Sposób zakończenia W jaki sposób system jest zarządzany na koncu działania. Automat wskazuje powrót kiedy wywołane aplikacje kończą sprawować kontrolę. W sposób ręczny użytkownik po prostu kończy działanie. FinishMode
character(1)
List
Join Element Łącz element Znaczenie wielokrotności transakcji wpływu. Znaczenie złożonych przemian wchodzących dla Węzła/Działania. I łączy wszystkie podobne nici - XOR wymaga jednej nici (bez synchronizacji). JoinElement
character(1) NOT NULL
List
Split Element Podział elementu Znaczenie wielokrotności rozchodów. Semantics for multiple outgoing Transitions for a Node/Activity. AND represents multiple concurrent threads - XOR represents the first transition with a true Transaition condition. SplitElement
character(1) NOT NULL
List
Action Operacja Indicates the Action to be performed The Action field is a drop down list box which indicates the Action to be performed for this Menu Item Action
character(1) NOT NULL
List
Image Obraz System obrazu lub ikony null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10)
Table Direct
Special Form Formatka specjalna Formatka specjalna Wskazuje poszczególną formatkę specjalnę w systemie. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Nazwa cechy Nazwa cechy Identyfikuje cechę AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Wartość cechy Wartość cechy null AttributeValue
character varying(60)
String
EMail Recipient EMail Recipient Recipient of the EMail null EMailRecipient
character(1)
List
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(60)
String
Mail Template Szablon poczty Szablony tekstowy do poczty Szablony tekstowy do poczty R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Duration Limit Limit czasu Maksymalny czas trwania w jednostkach czasu. Maksymalny (krytyczny) czas trwania zarządzania potrzebami (tj. rozpoczęcie zintensyfikowania procedur, etc.) w jednostkach czasu. Limit
numeric(10) NOT NULL
Integer
OS Task Zadanie Identyfikator zadania Pole Zadanie identyfikuje pojedyncze zadanie w systemie. AD_Task_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Workflow Workflow lub zadania Wskazuje pojedynczy workflow. Jest to zgrupowanie powiązanych ze sobą zadań, w specjalnym liczniku oraz dodatkowo zawiera potwierdzenia. Workflow_ID
numeric(10)
Table
Subflow Execution Wykonanie podprzepływu Wykonanie podprzepływu null SubflowExecution
character(1)
List
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Block Workflow Block Workflow Transaction Execution Block A workflow execution block is optional and allows all work to be performed in a single transaction. If one step (node activity) fails, the entire work is rolled back. AD_WF_Block_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Action Wykonaj operację Wykonaj wskazaną operację na dokumecie Bierzący status dokmentu znajduje się w polu Status dokumentu. DocAction
character(2)
List
Wait Time Czas oczekiwania Czas oczekiwania w minutach Czas oczekiwania w minutach WaitTime
numeric(10)
Integer
Dynamic Priority Unit Dynamic Priority Unit Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityUnit
character(1)
List
Dynamic Priority Change Dynamic Priority Change Change of priority when Activity is suspended waiting for user Starting with the Process / Node priority level, the priority of the suspended activity can be changed dynamically. Example +5 every 10 minutes DynPriorityChange
numeric
Number
Duration Trwanie Trwanie w jednostkach czasu trwania Oczekiwany czas wykonania. Duration
numeric(10) NOT NULL
Integer
Cost Koszt Koszt informacji null Cost
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Working Time Czas wykonania Symulacja wykonania Workflow Czas wykonania zadania w jednostkach czasu WorkingTime
numeric(10)
Integer
Waiting Time Czas przygotowania Czas przygotowania Czas przygotowania do wykonania zadania w jednostkach czasu. WaitingTime
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Parametry

Opis: Workflow Node Parameter


Pomocy Parameter for the execution of the Workflow Node


Plik:Workflow - Parametry - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Workflow Node Parameter Parametr węzła Workflow Parametr wykoniania węzła Workflow Parametr wykoniania węzła Workflow AD_WF_Node_Para_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Węzeł Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Parameter Parametr procesu null null AD_Process_Para_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Name Nazwa cechy Nazwa cechy Identyfikuje cechę AttributeName
character varying(60)
String
Attribute Value Wartość cechy Wartość cechy null AttributeValue
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Tłumaczenia węzłów

Opis: Tłumaczenia węzłów


Pomocy null


Plik:Workflow - Tłumaczenia węzłów - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Węzeł Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
text
Text Long
TAB: Następny węzeł

Opis: Następny węzeł


Pomocy Definiuje porządek lub węzły lub kroki w workflow.


Plik:Workflow - Następny węzeł - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Node Transition Zamiana węzła Zamiana węzła workflow Kolejne węzły określają polecenie, węzeł lub kolejne kroki w Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Węzeł Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Następny węzeł Następny węzeł w Workflow Wskazuje następny krok lub zadanie w Workflow. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Standardowy Użytkownik Workflow Standardowy Użytkownik Workflow Kontynuować mogą wyłącznie otwarte dokumenty (zakreślone, przetwarzane, zatwierdzone, odrzucone, błędne) oraz działania standardowego użytkownika (przygotowywać, kończyć, zatwierdzać, odrzucać). Ma to zapobiec określeniu szczegółów automatycznego procesu (odblokuj, anuluj, wyślij, reaktywuj) oraz kiedy dokument ma być zamknięty dla zwykłego użytkownika (ukończony, oczekuje, zamknięty, błędny, odwrócony). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transition Code Kod przetworzenia Kod wyniku jako PRAWDA lub FAŁSZ Przetworzenie jest wykonane, jeśli kod wyniku jest PRAWDA (lub jest pusty). TransitionCode
character varying(2000)
Text
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Poprzedni węzeł

Opis: null


Pomocy null


Plik:Workflow - Poprzedni węzeł - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Node Transition Zamiana węzła Zamiana węzła workflow Kolejne węzły określają polecenie, węzeł lub kolejne kroki w Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Węzeł Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Next Node Następny węzeł Następny węzeł w Workflow Wskazuje następny krok lub zadanie w Workflow. AD_WF_Next_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Transition Code Kod przetworzenia Kod wyniku jako PRAWDA lub FAŁSZ Przetworzenie jest wykonane, jeśli kod wyniku jest PRAWDA (lub jest pusty). TransitionCode
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Std User Workflow Standardowy Użytkownik Workflow Standardowy Użytkownik Workflow Kontynuować mogą wyłącznie otwarte dokumenty (zakreślone, przetwarzane, zatwierdzone, odrzucone, błędne) oraz działania standardowego użytkownika (przygotowywać, kończyć, zatwierdzać, odrzucać). Ma to zapobiec określeniu szczegółów automatycznego procesu (odblokuj, anuluj, wyślij, reaktywuj) oraz kiedy dokument ma być zamknięty dla zwykłego użytkownika (ukończony, oczekuje, zamknięty, błędny, odwrócony). IsStdUserWorkflow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
TAB: Condition

Opis: Workflow Node Transition Condition


Pomocy Optional restriction of transition of one node to the next


Plik:Workflow - Condition - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Transition Condition Warunek Warunek zamiany węzła Workflow Warunek zamiany węzła Workflow AD_WF_NextCondition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Transition Zamiana węzła Zamiana węzła workflow Kolejne węzły określają polecenie, węzeł lub kolejne kroki w Workflow. AD_WF_NodeNext_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
And/Or Oraz/Lub Operacje logiczne: ORAZ/LUB null AndOr
character(1) NOT NULL
List
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Operation Operacja null null Operation
character(2) NOT NULL
List
Value Value Condition Value null Value
character varying(40) NOT NULL
String
Value To Wartość do Value To null Value2
character varying(40)
String
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.