Wezwania do zapłaty (Okno ID-159)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Wezwania do zapłaty

Opis: Zarządza poziomami wezwań do zapłaty

Pomocy: Określa parametry używane przy tworzeniu wezwań do zapłaty. Każdy klient/odbiorca posiada swój kod wezwania.TAB: Wezwania do zapłaty

Opis: Zasady dotyczące wezwań do zapłaty


Pomocy The Dunning Tab defines the parameters for a dunning level.


Plik:Wezwania do zapłaty - Wezwania do zapłaty - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create levels sequentially Create levels sequentially Create Dunning Letter by level sequentially If selected, the dunning letters are created in the sequence of the dunning levels. Otherwise, the dunning level is based on the days (over)due. CreateLevelsSequentially
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Poziom

Opis: Maintain Dunning Level


Pomocy The Dunning Level Tab defines the timing and frequency of the dunning notices.


Plik:Wezwania do zapłaty - Poziom - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty za fakturę, której mija lub minął termin płatności Wskazuje sposoby i zasady wzywania do zapłaty za faktury, którym minąt termin płatności. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days after due date Dni oczekiwania Ilość dni po dacie wymagalności do wysłania wezwania o zapłatę Ilość dni po dacie wymagalności do wysłania wezwania o zapłatę DaysAfterDue
numeric(10) NOT NULL
Number
Show Not Due Show Not Due Show/print all invoices which are not due (yet). The dunning letter with this level includes all not due invoices. IsShowNotDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Days between dunning Dni do wezwania Dni do wezwania Dni do wezwania do zapłaty DaysBetweenDunning
numeric(10) NOT NULL
Integer
Show All Due Show All Due Show/print all due invoices The dunning letter with this level includes all due invoices. IsShowAllDue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge fee Odsetki Wskazuje, czy będą pobierane odsetki za nieterminową zapłatę faktur. Wskazuje, czy będą pobierane odsetki za nieterminową zapłatę faktur. ChargeFee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fee Amount Odsetki Odsetki od faktury Odsetki będą umieszczane na wezwaniach do zapłaty za przeterminowane faktury FeeAmt
numeric
Amount
Print Text Opis na wydruku Opis na wydruku dokumentu Opis na wydruku. Maksymalna długość 2000 znaków PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Notatka Dodatkowa informacja o użytkowniku Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. Note
character varying(2000)
Text
Dunning Print Format Format wydruku wezwania do zapłaty Należy zdefiniować Format wydruku aby wydrukować dokument. null Dunning_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Credit Stop Credit Stop Set the business partner to credit stop If a dunning letter of this level is created, the business partner is set to Credit Stop (needs to be manually changed). IsSetCreditStop
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set Payment Term Set Payment Term Set the payment term of the Business Partner If a dunning letter of this level is created, the payment term of this business partner is overwritten. IsSetPaymentTerm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Term Warunki płatności Warunki płatności dla tej transakcji Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table Direct
Collection Status Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType
character(1)
List
Is Statement Is Statement Dunning Level is a definition of a statement null IsStatement
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Tłumaczenia

Opis: Poziomy wezwań do zapłaty - tłumaczenie


Pomocy null


Plik:Wezwania do zapłaty - Tłumaczenia - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Poziom wezwania o zapłatę null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Text Opis na wydruku Opis na wydruku dokumentu Opis na wydruku. Maksymalna długość 2000 znaków PrintName
character varying(60) NOT NULL
String
Note Notatka Dodatkowa informacja o użytkowniku Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. Note
character varying(2000)
Text
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.