Szablon:Okna, zakładki, pola (Okno ID-102 V1.0.0)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Okna, zakładki, pola

Opis: Utrzymuje okna, zakładki i pola.

Pomocy: Określa prezentację tabel, kolumn w każdym oknie..TAB: Okno

Opis: Definiowanie podstawowych informacji o oknie


Pomocy Definiowanie podstawowych informacji o oknie (formularzu)


Plik:Okna, zakładki, pola - Okno - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beta Functionality Beta Functionality This functionality is considered Beta Beta functionality is not fully tested or completed. IsBetaFunctionality
character(1) NOT NULL
Yes-No
WindowType Typ okna Typ lub klasyfikacja okna Typ określonego okna (Zarządza, Transakcje lub Pytanie) WindowType
character(1)
List
Sales Transaction Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży Transakcja sprzedaży IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Color Kolor Kolor tła lub wskazówek null AD_Color_ID
numeric(10)
Table Direct
Image Obraz System obrazu lub ikony null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Window Width Szerokość okna null null WinWidth
numeric(10)
Integer
Window Height Wysokość okna null null WinHeight
numeric(10)
Integer
Copy Window Tabs Kopuj zakładki null Pozwala na skopiwoanie wszystkich zakładek i pól okna Processing
character(1)
Button
TAB: Tłumaczenia okien

Opis: null


Pomocy null


Plik:Okna, zakładki, pola - Tłumaczenia okien - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
TAB: Dostęp

Opis: Dostęp do okien


Pomocy The Window Access Tab defines the Roles which have access to this Window.


Plik:Okna, zakładki, pola - Dostęp - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Rola Rola odpowiedzialności Rola determinuje bezpieczeństwo i dostęp do zasobów dla użytkownika, który ją posiada AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Modyfikowalne Czy pole można zmieniać Wskazuje, czy pole można odczytać i uaktualniać. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Zakładka

Opis: Definiowanie zakładek w oknie


Pomocy Definiowanie zakładek w oknie. Każda zakładka zawiera pola


Plik:Okna, zakładki, pola - Zakładka - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabela Tabela dla pól Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Tab Level Poziom zakładki Hierarchical Tab Level (0 = top) Hierarchical level of the tab. If the level is 0, it is the top entity. Level 1 entiries are dependent on level 0, etc TabLevel
numeric(10) NOT NULL
Integer
Single Row Layout Układ jednoliniowy Default for toggle between Single- and Multi-Row (Grid) Layout The SIngle Row Layout checkbox indicates if the default display type for this window is a single row as opposed to multi row IsSingleRow
character(1) NOT NULL
Yes-No
Advanced Tab Advanced Tab This Tab contains advanced Functionality The tab with advanced functionality is only displayed, if enabled in Tools>Preference. IsAdvancedTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Has Tree Posiada drzewo Okno ma możliwość edycji drzewa Wskazuje czy to okno wyświetla metaforę drzewa HasTree
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Tab Księgowość Formatka zawiera inforamcje na temat księgowania. Wskazuje, czy okno zawiera informacje na temat księgowania. IsInfoTab
character(1)
Yes-No
Order Tab Zamówienia Tabela określa zamówienie. null IsSortTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
TranslationTab Tłumaczenie Formatka zawiera informacje o tłumaczeniu Formatka zawiera informacje o tłumaczeniu IsTranslationTab
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Column Sortuj wg Sortuj wg Kolumna wg której nastąpi sortowanie AD_ColumnSortOrder_ID
numeric(10)
Table
Included Column Zawiera kolumnę Kolumna określa czy kolumna tabeli zawiera się w zamówieniu. Jeśli określono Zawiera kolumnę, decyduje o aktywności kolumny w zamówieniu. W przeciwnym wypadku kolumna zamówienia ma wartość 1 lub więcej. AD_ColumnSortYesNo_ID
numeric(10)
Table
Link Column Primary Column Column for Multi-Key The Primary Column indicates which column is the primary key for those situations where there is more than one key. AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Column Parent Column The link column on the parent tab. null Parent_Column_ID
numeric(10)
Table
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Display Logic Logika wyświetlania Jeśli pole jest wyświetlane, rezultat determinuje gdy pole jest właśnie wyświetlane >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the prevoius result from left to right E DisplayLogic
character varying(2000)
String
Read Only Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu. Nie można uaktualnić. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Insert Record Insert Record The user can insert a new Record If not selected, the user cannot create a new Record. This is automatically disabled, if the Tab is Read Only. IsInsertRecord
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Logic Tylko czyta Logika określ czy pole jest wyłącznie czytane (pisze, gdy pole jest czytać-pisać). null ReadOnlyLogic
character varying(2000)
String
Commit Warning Ostrzegaj przez zatwierdzeniem null null CommitWarning
character varying(2000)
Text
Sql WHERE SQL WHERE Fully qualified WHERE clause The Where Clause indicates the SQL WHERE clause to use for record selection WhereClause
character varying(2000)
String
Sql ORDER BY SQL ORDER BY Fully qualified ORDER BY clause The ORDER BY Clause indicates the SQL ORDER BY clause to use for record selection OrderByClause
character varying(2000)
String
Image Obraz System obrazu lub ikony null AD_Image_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Fields Utwórz pola Tworzy pola z Tabeli, które nie isteniją jeszcze w zakładkach okien Ta opcja tworzy pola w zakładkach, które są zdefinowane w Tabeli ImportFields
character(1)
Button
Copy Tab Fields Kopuj zakładki null Kopiuj pola do zakładek Processing
character(1)
Button
TAB: Tłumaczenia zakładek

Opis: null


Pomocy null


Plik:Okna, zakładki, pola - Tłumaczenia zakładek - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Zakładka Zakładka w oknie Zakładka wskazuje zakładkę, jaka wyświetla się w oknie. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Commit Warning Ostrzegaj przez zatwierdzeniem null null CommitWarning
character varying(2000)
String
TAB: Kolejnośc pól

Opis: Kolejnośc pól jeżeli pole znajduje się w zakładce


Pomocy null


Plik:Okna, zakładki, pola - Kolejnośc pól - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
TAB: Grid Sequence

Opis: Defined field order for grid layout


Pomocy null


Plik:Okna, zakładki, pola - Grid Sequence - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
TAB: Pole

Opis: Definicje pól


Pomocy Definiowanie Pól wyświetlanych w zakładce. Zmiany w zakładce pola stają się widoczne po ponownym uruchomieniu aż do zatrzymania. Jeżeli licznik numeruje ujemnie, zapis się zmniejsza.


Plik:Okna, zakładki, pola - Pole - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tab Zakładka Zakładka w oknie Zakładka wskazuje zakładkę, jaka wyświetla się w oknie. AD_Tab_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Included Tab Included Tab Included Tab in this Tab (Master Detail) You can include a Tab in a Tab. If displayed in single row record, the included tab is displayed as multi-row table. Included_Tab_ID
numeric(10)
Table
Column Kolumna Kolumna w tabeli Połącz z kolumną bazy danych tabeli AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Entity Type Typ encji Typ encji w słowniku aplikacji. Wpływa na własnośc oraz sposób synchronizacji The Entity Types "Dictionary", "Adempiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.

For customizations, copy the entity and select "User"!

EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Field Group Grupa pól Logiczne grupowanie pól Logiczna grupa, do której należy pole (historia, kwoty, ilości). AD_FieldGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
Centrally maintained Centralnie utrzymywany Informacja zarządzana przez Element Systemu Wskazuje czy Nazwa, Opis i Pomoc jest zarządzana przez tabelę Elementu Systemu czy tabelę Okna. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Displayed Wyświetlane Określa, jeśli pole jest wyświetlane Jeżeli pole jest wyświetlane, pole Wyświetl logikę określi czas operacji. IsDisplayed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show in Grid Show in Grid null null IsDisplayedGrid
character(1)
Yes-No
Read Only Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu. Nie można uaktualnić. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Display Logic Logika wyświetlania Jeśli pole jest wyświetlane, rezultat determinuje gdy pole jest właśnie wyświetlane >|<&> context := any global or window context value := strings logic operators := AND or OR with the prevoius result from left to right E DisplayLogic
character varying(2000)
Text
Encrypted Wyświetl zakodowane Display is encrypted by '*' - Independent from data storage encryption Display encryption - all characters are displayed as '*'. Data storage encryption (i.e. you will not be able to report the data via report tools) is set in the Column definition IsEncrypted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Licznik Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. Numeruje wydruki. SeqNo
numeric(10)
Integer
Grid Sequence No Grid Sequence No null null SeqNoGrid
numeric(10)
Integer
Record Sort No Nr do sortowania elementów Określa w jakiej kolejności wydruki są wyświetlane The Record Sort No indicates the ascending sort sequence of the records SortNo
numeric(10)
Number
Obscure Występuje Typ występowania danych (limit wyświetlania). null ObscureType
character(3)
List
Heading only Tylko napis Pole bez kolumny - wyświetla tylko etykietę Wskazuje, czy na ekranie będzie wyświetlona tylko etykieta. IsHeading
character(1) NOT NULL
Yes-No
Field Only Tylko pole Nie wyświetla etykiety Kolumna wyświetlana bez etykiety. IsFieldOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Overwrite Reference Overwrite System Reference - optional Overwrite You can overwrite the Display Type, but only use this if you aware of the consequences. AD_Reference_ID
numeric(10)
Table
Dynamic Validation Walidacja Zasady sprawdzania poprawności Wskazuje pojedynczą zasadę walidacji. Zasady te definiują w jaki sposób wprowadzanie danych jest określane jako obowiązujące/ważne lub nieobowiązujące/nieważne. AD_Val_Rule_ID
numeric(10)
Table Direct
Reference Key Wartośc odniesienia Wymagane określenie, jeśli typ danych to Tabela lub Lista Wartość odniesienia wskazuje gdzie wartości odniesienia są przechowywane. Musi być określone, jeśli typ danych jest Tabelą lub Listą AD_Reference_Value_ID
numeric(10)
Table
Mandatory Overwrite Mandatory Overwrite Overwrite Field Mandatory status The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1)
List
Allow Copy Allow Copy Determine if a column must be copied when pushing the button to copy record null IsAllowCopy
character(1)
List
Default Logic Domyślna logika Hierarchia wartości odmowy, podzielona The defaults are evaluated in the order of definition, the first not null value becomes the default value of the column. The values are separated by comma or semicolon. a) Literals:. 'Text' or 123 b) Variables - in format @Variable@ - Login e.g. #Date, #A DefaultValue
character varying(2000)
Text
Info Factory Class Info Factory Class Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface Fully qualified class name that implements the InfoFactory interface. This can be use to provide custom Info class for column. InfoFactoryClass
character varying(255)
String
Display Length Długość wyświetlana Długość wyświetlania w znakach Długość wyświetlania jest głównie dla String fields. Długość nie wpływa, jeśli typ daty pola jest - Interger, Ilość, Konto (length determined by the system) - YesNo (Checkbox) - List, Table, TableDir (length of combo boxes are determined by their DisplayLength
numeric(10)
Integer
Same Line W tej samej linii Czy ma być wyświetlony w tej samej linii co porzednie pole Czy ma być wyświetlony w tej samej linii co porzednie pole IsSameLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position Pozycja X Pozycja bezwzględna w 1/72 cala (około 0,352mm). Pozycja bezwzględna w 1/72 cala (około 0,352mm). XPosition
numeric(10)
Integer
Column Span Column Span Number of column for a box of field null ColumnSpan
numeric(10)
Integer
Number of Lines Number of Lines Number of lines for a field Number of lines for a field NumLines
numeric(10)
Integer
TAB: Tłumacznie pól

Opis: Tłumaczenie Menu - nie ma wymogu tłumaczenia


Pomocy Jeżeli pola są centralnie zarządzane, tłumaczone są automatycznie. Należy tylko pola nie zarządzane centralnie.


Plik:Okna, zakładki, pola - Tłumacznie pól - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Field Pole Pole w tabeli bazy danych Pole identyfikuje pole w tabeli bazy danych AD_Field_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Język Język aplikacji Język wskazuje język, jaki ma być użyty do wyświetlenia AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Przetłumaczone Przetłumaczona kolumna Przetłumaczona kolumna IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comment/Help Pomoc/Komentarz Komentarz lub wskazówka Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu Help
character varying(2000)
Text
Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.