System Issue Report (Okno ID-363)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: System Issue Report

Opis: Automatically created or manually entered System Issue Reports

Pomocy: System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.TAB: System Issue

Opis: Automatically created or manually entered System Issue Reporting


Pomocy System Issues are created to speed up the resolution of any system related issues (potential bugs). If enabled, they are automatically reported to Adempiere. No data or confidential information is transferred.


Plik:System Issue Report - System Issue - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Release No Numer uwolnienia Wewnętrzny numer uwolnienia. null ReleaseNo
character varying(10) NOT NULL
String
Version Wersja Wersja opisu tabeli Wersja opisu tabeli Version
character varying(40) NOT NULL
String
Vanilla System Vanilla System The system was NOT compiled from Source - i.e. standard distribution You may have customizations, like additional columns, tables, etc - but no code modifications which require compiling from source. IsVanillaSystem
character(1)
List
Release Tag Release Tag Release Tag null ReleaseTag
character varying(60)
String
Source Source Issue Source Source of the Issue IssueSource
character(1)
List
Window Okno Wprowadzenie danych lub wyświetl okno Wskazuje pojedyncze okno w systemie. AD_Window_ID
numeric(10)
Search
Process Proces Process lub wydruku Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. AD_Process_ID
numeric(10)
Search
Special Form Formatka specjalna Formatka specjalna Wskazuje poszczególną formatkę specjalnę w systemie. AD_Form_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Summary Issue Summary Issue Summary null IssueSummary
character varying(2000) NOT NULL
String
Reproducible Reproducible Problem can re reproduced in Gardenworld The problem occurs also in the standard distribution in the demo client Gardenworld. IsReproducible
character(1)
List
Comments Komentarze Komentarz lub dodatkowa informacja Wprowadza komentarz lub dodatkową informację Comments
character varying(2000)
Text
Logger Logger Logger Name null LoggerName
character varying(60)
String
Source Method Source Method Source Method Name null SourceMethodName
character varying(60)
String
Source Class Source Class Source Class Name null SourceClassName
character varying(60)
String
Line Line Line No null LineNo
numeric(10)
Integer
Stack Trace Stack Trace System Log Trace null StackTrace
character varying(2000)
Text
Error Trace Error Trace System Error Trace Java Trace Info ErrorTrace
character varying(2000)
Text
Response Text Response Text Request Response Text Text block to be copied into request response text ResponseText
character varying(2000)
Text
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Known Issue Known Issue Known Issue null R_IssueKnown_ID
numeric(10)
Search
Request Document No Request Document No Adempiere Request Document No null RequestDocumentNo
character varying(30)
String
Request Zapytania Zapytania od kontrahentów lub z prospektu Wskazuje pojedyncze zapytanie kontrahenta lub z prospektu. R_Request_ID
numeric(10)
Search
Asset Aktwa Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta. null A_Asset_ID
numeric(10)
Table Direct
Issue Project Issue Project Implementation Projects null R_IssueProject_ID
numeric(10)
Search
Support EMail Support EMail EMail address to send support information and updates to If not entered the registered email is used. SupportEMail
character varying(60)
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Registered EMail Użytkownik Użytkownik odpowiedzialny za system Osoba odpowiedzialna za system UserName
character varying(60) NOT NULL
String
Issue System Issue System System creating the issue null R_IssueSystem_ID
numeric(10)
Search
IssueUser IssueUser User who reported issues null R_IssueUser_ID
numeric(10)
Search
DB Address DB Address JDBC URL of the database server null DBAddress
character varying(255)
String
Local Host Local Host Local Host Info null Local_Host
character varying(120)
String
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(255)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(255)
String
Remote Host Zdalny serwer null null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Zdalny adres ZDalny adres Wskazuje dodatkowy lub zewnętrzny adres. Remote_Addr
character varying(60)
String
Operating System Operating System Operating System Info null OperatingSystemInfo
character varying(255)
String
Java Info Java Info Java Version Info null JavaInfo
character varying(255)
String
Database Database Database Information null DatabaseInfo
character varying(255)
String
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report or Update Issue Report or Update Issue Report Issue to Adempiere null Processing
character(1)
Button
Record ID Dokument Podgląd dokumentu księgowego Podgląd dokumentu księgowego Record_ID
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.