Prowizje (Okno ID-207)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Prowizje

Opis: Zarządzaj prowizjami i prawami autorskimi

Pomocy: Określa kiedy chcesz obliczyć prowizję, a komu ją zapłacić. Określa sposób zapłaty prowizji i opłat z tytułu praw autorskich. Można zapłacić wielokroć prowizji za tą samą fakturę lub zamówienie (np. osoba prowadząca transakcję do osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu (kategorii) lub kontrahenta (grupy)).TAB: Prowizja

Opis: Definowanie porwizji


Pomocy Define when to pay a commission to whom. For each period, you start the calculation of the commission after the transcation for that period are completed or cloased.


Plik:Prowizje - Prowizja - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Commission Prowizja Identyfikator prowizji ID prowizji lub wewnętrzni czy zewnętrzni przedstawiciele firmy, reprezentanci handlowi lub dostawcy. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep Business Partner / Sales Rep Identifies a Business Partner (Sales Rep) receiving the Commission The Business Partner should be a vendor and may be a Sales Representative C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge Opłata Dodatkowe opłaty w dokumenie. Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis Podstawa kalkulacji Podstawa kalkulacji prowizji Podstawa kalkulacji prowizji DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type Typ częstotliwości Częstotliwość obliczeń Typ częstotliwości używany do obliczenia daty następnego wydarzenia. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines Kopiuj z Tworznie prowizji na podstawie innej null CreateFrom
character(1)
Button
List Details List Details List document details The List Details checkbox indicates that the details for each document line will be displayed. ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission Generowanie prowizji Generowanie prowizji null Processing
character(1)
Button
Date last run Data ostatniego przebiegu Data ostatniego przebiegu procesu Data ostatniego przebiegu procesu DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Pozycja prowizji

Opis: Define your commission calculation rule


Pomocy Define the selection criteria for paying the commission. If you do not enter restricting parameters (e.g. for specific Business Partner (Groups) or Product (Categories), etc. all transactions for the period will be used to calculate the commission.

After converting from the transaction to the commission currency, the formula for calculating the commission is:

(Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier + (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier

You can choose, that only positive amounts (Converted Amount - Subtract Amount) and positive quantities (Actual Quantity - Subtract Quantity) are used in the calculation.


Plik:Prowizje - Pozycja prowizji - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Prowizja Identyfikator prowizji ID prowizji lub wewnętrzni czy zewnętrzni przedstawiciele firmy, reprezentanci handlowi lub dostawcy. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numer pozycji Numer pozycji dokumentu Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders Zamówienia z określoną prowizją Commission only Orders or Invoices, where this Sales Rep is entered Sales Reps are entered in Orders and Invoices. If selected, only Orders and Invoices for this Sales Reps are included in the calculation of the commission CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organizacja Jednostka organizacyjna w ramach firmy Jednostka firmy - przykład sklep, dział. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category Kategoria produktu Kategoria produktu Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, usługa, towar Produkt, usługa, towar M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region Region sprzedaży Region sprzedaży Region sprzedaży C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Zasda płatności W jaki sposób płacona jest faktura Sposób płatności za faktury. PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity Odejmuj ilość Odejmuje ilość przy tworzeniu prowizji Odejmuje ilość przy tworzeniu prowizji QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity Powielacz ilości Wartość powielania ilości przy naliczaniu prowizji. Wskazuje kwotę do powielenia łącznej ilości w celu naliczenia prowizji. QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount Odejmuj sumę Odejmuj sumę by utworzyć prowizję The Subtract Amount indicates the amount to subtract from the total amount prior to multiplication AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount Mnożnik dla kwoty Mnożnik dla kwoty prowizji Wskazuje kwotę mnożoną przez kwotę łączną w celu naliczenia prowizji. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only Tylko dodatnie Nie twórz prowizji ujemnych Wskazuje że jeżeli wynik odejmowania jest ujemny, wówczas zostaje on ignorowany. Oznacza, że nie można tworzyć ujemnych prowizji. IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.