My Profile (Okno ID-53100)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: My Profile

Opis: My user information

Pomocy: nullTAB: User Contact

Opis: Maintain User or Business Partner Contact


Pomocy The User Tab defines the log in for Users who have access to the system. For application access, users need to have a role assigned.


Plik:My Profile - User Contact - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Comments Komentarze Komentarz lub dodatkowa informacja Wprowadza komentarz lub dodatkową informację Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Adres kontrahenta Wskazuje adres kontrahenta Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address Email Adres email The Email indicates the Electronic Mail ID for this User EMail
character varying(60)
String
Password Hasło Hasło każdej długości (przypadek szczególny) Wskazuje hasło dla numeru identyfikacyjnego użytkownika. Wymagane są do zidentyfikowania użytkowników autoryzowanych. Password
character varying(1024)
String
Title Tytuł Tytuł jednostki Tutuł jednostki powiązanej. Title
character varying(40)
String
User PIN User PIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Urodziny Urodziny lub data rocznicy Urodziny lub data rocznicy Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Numer telefonu Numer telefonu Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Inny numer telefonu Inny numer telefonu Phone2
character varying(40)
String
Fax Faks Numer faksu Faks identyfikuje numer faksu dla kontrahenta lub umiejscowienia Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID Konto email User ID in the Mail System The user id in the mail system is usually the string before the @ of your email address. Required if the mail server requires authentification to send emails EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password Hasło email użytkownika Hasło email użytkownika Wymagane, gdy serwer wymaga autoryzacji do wysłania email. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Administrator Administrator Administrator Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name LDAP User Name User Name used for authorization via LDAP (directory) services Optional LDAP system user name for the user. If not defined, the normal Name of the user is used. This allows to use the internal (LDAP) user id (e.g. jjanke) and the normal display name (e.g. Jorg Janke). The LDAP User Name can also be used without LDAP enables (see system window). This would allow to sign in as jjanke and use the display name of Jorg Janke. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Transakcję rozpoczął Zespół wykonania lub rozpoczęcia Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Pozdrowienie Pozdrowienie drukowane w korespondencji Pozdrowienie drukowane w korespondencji C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Ostatni kontakt Data ostatniego kontaktu Data ostatniego kontaktu z kontrahentem. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info Sprawdzanie emaili Sprawdzanie adresu email Pole zawiera dane o sprawdzeniu adresu email. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Ostatni wynik Rezultat ostatniego kontaktu Rezultat ostatniego kontaktu LastResult
character varying(255)
String
TAB: User Mail

Opis: Mail sent to the user


Pomocy Archive of mails sent to users


Plik:My Profile - User Mail - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Użytkownik ID użytkownika w systemie Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Szablon poczty Szablony tekstowy do poczty Szablony tekstowy do poczty R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Utworzony Data utworzenia wydruku Data utworzenia wydruku Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Numer identyfikacyjny wiadomości Email numer identyfikacyjny wiadomości Numer identyfikacyjny SMTP w celu śledzenia celu. MessageID
character varying(120)
String
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255)
String
Mail Text Tekst listu Tekst wiadomości Tekst wiadomości MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie email o dostawie. null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Dostarczone null null IsDelivered
character(1)
List


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.