Kategorie dokumentów księgowych (Okno ID-131)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Kategorie dokumentów księgowych

Opis: Zarządza kategoriami Księgi Głównej

Pomocy: Określa kategorie używane w dzienniku. Kategorie wspierają metodę opcjonalnego grupowania i raportowania w dziennikach.TAB: Kategoria Księgi Głównej

Opis: Definiuje kategorie Księgi Głównej


Pomocy Definiuje dodatkowe identyfikatory dokumentu lub dziennika. Każda kategoria może być użyta w dokumencie, wprowadzana ręcznie do dziennika lub importowana.


Plik:Kategorie dokumentów księgowych - Kategoria Księgi Głównej - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
GL Category Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego Kategoria dokumentu księgowego, to opcjonalny sposób grupowania księgowań GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Category Type Typ kategorii Source of the Journal with this category Wskazuje źródło dziennika dla danej kategorii. Dzienniki mogą być tworzone z dokumentu, wprowadzone ręcznie lub zaimportowane. CategoryType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Typ logiczny dokumentu Typ logiczny dokumentu Wskazuje bazę lub punkt rozpoczęcia dokumentu. Powielone typy dokumentów mogą dzielić jeden typ dokumentu bazowego. DocBaseType
character(3)
List
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.