Instrukcja System

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajAdministracja

Icon mOpen.png Administracja
Icon mOpen.png Ustawienia
Icon mOpen.png Ustawienia - Ogólne ustawienia systemu
Icon mWindow.png Ustawienia systemowe - Definicja systemu i rejestracja
Icon mWorkFlow.png Ustawienia języków - Setup a new Language of the system and translate elements
Icon mWindow.png Języki - Zarządza językami
Icon mWindow.png Translation Import/Export - Import or Export Language Translation
Icon mWindow.png Tłumaczenia - Sprawdź język tłumaczenia
Icon mWindow.png Menu - Zarządza Menu
Icon mWindow.png Drzewa i węzły - Zarządza drzewem
Icon mWindow.png Tree Maintenance - Maintain Trees
Icon mWindow.png Zadania - Zarządza zadaniami
Icon mWindow.png Ustawienia kolorów - Zarządza ustawieniem koloru
Icon mWindow.png Zdjęcia - Zarządza widokiem
Icon mWindow.png Komunikaty błędów - Komunikaty błędów
Icon mWindow.png Komuniakty - Widok komunikatów systemu
Icon mWindow.png Kraje, województwa, miasta - Zarządza krajami, województwami i miastami
Icon mWindow.png System Configurator
Icon mOpen.png Bezpieczeństwo
Icon mWindow.png Password Rule
Icon mWindow.png Użytkownicy - Zarządza użytkownikami systemu
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Grupy użytkowników - Zarządza odpowiedzialnościami użytkownika
Icon mProcess.png Role Access Update - Update the access rights of a role or roles of a client
Icon mProcess.png Copy Role - Copy Role
Icon mWindow.png Dostęp - Zarządza zasadami dostępu danych
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Dziennik dostępu - Dziennik dostępu danych lub zasobów
Icon mWindow.png Sesja - Lista użytkowników sesji
Icon mWindow.png Process Audit - Audit process use
Icon mWindow.png Dziennik zmian - Dziennik zmian danych
Icon mWindow.png Archive Viewer - View automatically archived Documents
Icon mProcess.png Convert passwords to hashes - Convert existing plain text/encrypted user passwords to one way hash
Icon mOpen.png Serwer - Adempiere Server Maintenance
Icon mWindow.png Harmonogram - Zarządza harmonogramem procesów i dziennikiem.
Icon mWindow.png Schedule - Times for the scheduler
Icon mWindow.png Procesor ostrzeżeń - Zarządza procesorem ostrzeżeń/parametrami serwera i dziennikami.
Icon mWindow.png House Keeping
Icon mProcess.png HouseKeeping
Icon mWindow.png Procesor Workflow - Zarządza procesorem Workflow i dziennikami
Icon mWindow.png LDAP Server - LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere
Icon mOpen.png Workflow - Adempiere Workflow
Icon mWindow.png Odpowiedzialność Workflow - Odpowiedzialny za wykonanie Workflow
Icon mWindow.png Workflow - Zarządza Workflow
Icon mWindow.png Workflow Editor - Edit Workflows
Icon mWindow.png Działania workflow (wszystkie) - Monitoruje wszystkie działania Workflow
Icon mWindow.png Workflow Activities - My active workflow activities
Icon mWindow.png Procesy workflow - Monitoruje procesy Workflow
Icon mOpen.png Drukowanie - Ustawienia drukowania
Icon mWindow.png Formaty papieru - Dostępne formaty papieru (np. A4, B5)
Icon mWindow.png Kolor wydruku - Zarządza kolorem wydruku
Icon mWindow.png Czcionki wydruków - Czcionki wydruków
Icon mWindow.png Formatowanie wydruku tabeli - Definowanie formatów wydruku tabeli
Icon mWindow.png Formaty wydruków - Zarządza formatem wydruku
Icon mReport.png Print Format Detail - Print Format Detail Report
Icon mWindow.png Formularze wydruku - Zarządza formularzami wydruku (faktury, czeki, etc)
Icon mWindow.png Drukarka etykiet - Zarządza drukarką etykiet
Icon mWindow.png Drukuj etykietę - Drukuj format etykiety
Icon mOpen.png Collaboration - Collaboration and Content Management
Icon mWindow.png Chat Type - Maintain Chat Types
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mWindow.png Ekran testowy - Ekran testowy
Icon mWindow.png Wersja Javy - Wyświetla wersje Javy
Icon mWindow.png SQL Process - Process SQL Statements
Icon mWindow.png Eksport bazy danych - Eksport (zapisanie bazy danych)
Icon mWindow.png Przemieszczenie bazy danych - Przemieszczenie bazy danych
Icon mProcess.png Uaktualnij terminologię - Uaktualnia terminologie w systemie.
Icon mProcess.png Recompile DB Objects - Recompile Database Objects
Icon mProcess.png Sequence Check - Check System and Document Sequences
Icon mProcess.png Enable Native Sequence - Enable Native Sequence
Icon mProcess.png UUID Generator
Icon mProcess.png Cache Reset - Reset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **
Icon mOpen.png Ustawienia firmy - Zarządzanie ustawieniami firmy
Icon mProcess.png Initial Client Setup Process
Icon mWindow.png Firma (nasza) - Zarządza firmami
Icon mWindow.png Merge Entities - Merge From Entity to To Entity - Delete From
Icon mWindow.png ASP Modules
Icon mOpen.png Ustawienia jednostek organizacyjnych
Icon mWindow.png Typ jednostki organizacyjnej - Zarządza typami jednostek organizacyjnych
Icon mWindow.png Jednostki organizacyjne - Zarządza organizacjami
Icon mWindow.png Dashboard Content Edit
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mOpen.png Dane - Zarządzanie danymi
Icon mOpen.png Narzędzia
Icon mWindow.png Załączniki - Zarządza załącznikami
Icon mWindow.png Lokalizacja - Utrzymywanie położeń / lokalizacji
Icon mWindow.png Ustawienia - Zarządza systemem organizacji firmy i preferencjami użytkownika
Icon mOpen.png Import danych
Icon mWindow.png Formaty plików importu - Zarządza formatami plików importu
Icon mWindow.png Import kont - Import wartości kont
Icon mWindow.png Import zbiorów pozycji raportów - Import zbiorów pozycji raportów
Icon mWindow.png Import kursów walut - Import kursów walut
Icon mProcess.png Delete Import - Delete all data in Import Table
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Strategie replikacji - Zarządza strategiami replikacji danych
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png Export Format Generator - Create multiple Export Format based in a Window
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png System Issue Report - Automatically created or manually entered System Issue ReportsSłownik aplikacji

Icon mOpen.png Słownik aplikacji Zarządanie słownikiem aplikacji
Icon mWindow.png Search Definition - Define transactioncodes for the QuickSearch bar
Icon mWindow.png Entity Type - Maintain System Entity Type
Icon mWindow.png Elementy - Zarządza elementami systemu
Icon mWindow.png Tabele i kolumny - Utrzymuje tabele i kolumny
Icon mWindow.png Grupy pól - Określa grupę pól
Icon mWindow.png Okna, zakładki, pola - Utrzymuje okna, zakładki i pola.
Icon mWindow.png Info Window - Define Info and search/select Window
Icon mWindow.png ToolBar Button
Icon mWindow.png Formatki - Formatki
Icon mWindow.png Typy danych - Zmiany systemowych typów danych
Icon mWindow.png Reguły walidacji - Zarządza dynamiką zasad walidacji kolumn i pól.
Icon mWindow.png Model Validator
Icon mWindow.png Komunikaty - Zarządza komunikatami informacji i błędu
Icon mWindow.png Przegląd wydruku - Zarządza przeglądem wydruku
Icon mWindow.png Raporty i procesy - Zarządza raportami i procesami
Icon mWindow.png Rule
Icon mWindow.png Okno użytkownika - Define User Window Customization
Icon mWindow.png Migration Scripts
Icon mOpen.png Application Packaging - Import and export packaging
Icon mWindow.png Pack Out - Create 2pack package
Icon mWindow.png Pack In - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceKontrahenci

Icon mOpen.png Kontrahenci - Customer Relations and Partner Management
Icon mOpen.png Request
Icon mWorkFlow.png Requet Setup - Set up the client to process requests
Icon mWindow.png Typy zapytań - Zarządza typami zapytań
Icon mWindow.png Request Group - Maintain Request Group
Icon mWindow.png Request Category - Maintain Request Category
Icon mWindow.png Request Resolution - Maintain Request Resolutions
Icon mWindow.png Request Status - Maintain Request Status
Icon mWindow.png Request Standard Response - Maintain Request Standard Response
Icon mWindow.png Wszystkie zapytania - Widok i praca na zapytania
Icon mWindow.png Zapytania - Praca na zapytania
Icon mWindow.png Informacje o sprzedawcy - Inforamcje na temat sprzedawcy, reprezentanta handlowego
Icon mWindow.png Wzory korespondencji - Zarządza wzorami korespondencjiMateriały

Icon mOpen.png Materiały
Icon mOpen.png Ustawienia gospodarki magazynowej
Icon mWindow.png Jendostki miary - Zarządza jednostką miaryRachunkowość

Icon mOpen.png Rachunkowość
Icon mOpen.png Reguły księgowania
Icon mWindow.png Wymiary księgowe - Zarządza nieksięgowe wymiary drzewa
Icon mWindow.png Typy walut - Zarządza typami kursów walut
Icon mWindow.png Waluty - Zarządza walutami
Icon mWindow.png Kursy walut - Zarządza kursami walut
Icon mProcess.png Verify Document Types - Verify Document Types
Icon mWindow.png Licznik dokumentów - Zarządza systemem i licznikiem dokumentów
Icon mOpen.png Raporty finansowe
Icon mWindow.png Zbiór kolumn raportów - Zarządza kolumnami raportów finansowych
Icon mOpen.png Rachunkowość
Icon mWindow.png Ostrzeżenia - Ostrzeżenia
Icon mWorkFlow.png Performance Measurement Setup - Setup your Performance Measurement
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Pomiar wydajności - Define your Performance Measures
Icon mWindow.png Performance Measure Calculation - Define how you calculate your performance measures
Icon mWindow.png Performance Goal - Define Performance Goals
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Performance Indicators - View Performance IndicatorsŚrodki trwałe

Icon mOpen.png Środki trwałe
Icon mOpen.png Fixed Assets - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation SetupDepreciation Setup - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Build Depreciation Workfile - Build Depreciation Expense File
Icon mReport.png Depreciation Expense Entry - Used to review Depreciation Expense Entry not yet booked
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.