Import płatności (Okno ID-280)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import płatności

Opis: Import płatności

Pomocy: nullTAB: Payment

Opis: Import Payments


Pomocy null


Plik:Import płatności - Payment - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Import Payment Import płatności Import płatności null I_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Zapłata Identyfikator płatności Identyfikator płatności C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Bank Account No Nr rachunku bankowego Nr rachunku bankowego null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Konto bankowe Konto bankowe Konto bankowe C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Nr dokumentu Numer w kolejności ciągu dokumentu Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".

Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.

DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Paragon Transakcja sprzedaży (paragon) null IsReceipt
character(1)
Yes-No
Document Type Name Nazwa typu dokumentu Nazwa typu dokumentu. null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Typ dokumentu Typ dokumentu Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Date Data transakcji Data transakcji Data transakcji DateTrx
timestamp without time zone
Date
Account Date Data księgowania Data księgowania Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. DateAcct
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Key Klucz kontrahenta Klucz kontrahenta null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Numer faktury Numer faktury null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Faktura Identyfikator faktury Identyfikator faktury C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code Kod ISO ISO 4217 Kod waluty Więcej szczegółów - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Waluta Waluta dla tej pozycji Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Kwota płatności Amount being paid Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice PayAmt
numeric
Amount
Discount Amount Kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Kwota do wypisania Amout to write-off The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Nadpłaty/niedopłata Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. IsOverUnderPayment
character(1)
Yes-No
Over/Under Payment Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona/niedopłaty Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Sposób płatności Method of Payment The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check) TenderType
character(1)
List
Credit Card Karta kredytowa Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx) CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Typ transkacji Typ transakcji kartą kredytową The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company TrxType
character(1)
List
Number Numer karty Numer karty kredytowej Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Exp. Month Wygasa Miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej Wskazuje miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Ważne do roku Rok wygaśnięcia karty kredytowej Wskazuje rok wygaśnięcia karty kredytowej CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Routing No Numer banku dealera Numer banku dealera null RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Numer konta Numer konta Numer konta AccountNo
character varying(20)
String
Check No Numer czeku Numer czeku Numer czeku CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr Combination of routing no, account and check no The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number Micr
character varying(20)
String
Account Name Nazwa konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta A_Name
character varying(60)
String
Account Street Adres posiadacza konta lub karty kredytowej Adres posiadacza konta lub karty kredytowej Adres posiadacza konta lub karty kredytowej A_Street
character varying(60)
String
Account City Relacja miasta Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Relacja zip/postal kodu Zip Code of the Credit Card or Account Holder The Zip Code of the Credit Card or Account Holder A_Zip
character varying(20)
String
Account State Stan konta Stan karty kredytowej lub konta posiadacza Stan karty kredytowej lub konta posiadacza A_State
character varying(40)
String
Account Country Kraj księgowania Kraj Kraj księgowania A_Country
character varying(40)
String
Driver License Prawo jazdy Prawo jazdy jako identyfikator płatnika Prawo jazdy jako identyfikator płatnika A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Nr polisy ubezpieczeniowej Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Relacja email Adres email Adres email karty kredytowej lub właściciela konta. A_EMail
character varying(60)
String
Voice authorization code Kod autroyzacji głosowej Voice Authorization Code from credit card company The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID ID transakcji pierwotnej ID transakcji pierwotnej Używany przy transakcjach odwrotnych, wskazuje czy transkacja odwrotna była dokonana. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Approved Potwierdzony Dokumenty wymagają potwierdzenia Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. IsApproved
character(1)
Yes-No
Result Wynik Wynik transmisjii Wynik transmisjii do firmy karty kredytowej R_Result
character varying(20)
String
Response Message Wiadomość Wiadomość odpowiedzi The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission R_RespMsg
character varying(60)
String
Reference Odniesienie Payment reference The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Kod autoryzacji Authorization Code returned The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission R_AuthCode
character varying(20)
String
Import Payments Import Payments Import Payments The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.