Import Payroll Movement (Okno ID-53108)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Import Payroll Movement

Opis: Import Payroll Movement

Pomocy: nullTAB: Import Payroll Movement

Opis: Import Payroll Movement


Pomocy null


Plik:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Imported Zaimportowany Czy odbył się proces importowania Czy odbył się proces importowania I_IsImported
character varying(1) NOT NULL
String
Payroll Movement Payroll Movement null null HR_Movement_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Komunikat błędu importu Wiadomość utworzona podczas procesu importowania. Pokazuje wiadomości utworzone podczas procesu importowania. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Name Process Name Name of the Process null ProcessName
character varying(60)
String
Payroll Process Payroll Process null null HR_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Concept Value Concept Value Value of the Concept null ConceptValue
character varying(40)
String
Payroll Concept Payroll Concept null null HR_Concept_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Klucz kontrahenta Klucz kontrahenta null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Kontrahent Wskazanie kontrahenta Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Valid from Ważny od Ważny od daty (łącznie) - pierwszy dzień Wskazuje pierwszy dzień zakresu dat. ValidFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Quantity Ilość Ilość Ilość produktów w dokumencie. Qty
numeric
Quantity
Amount Kwota pozycji Kwota pozycji Kwota pozycji w dokumencie Amount
numeric
Number
Service date Data świadczenia usługi Data świadczenia usługi Data świadczenia usługi ServiceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Text Message Wiadomość Tekst wiadomości null TextMsg
character varying(255)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Import Payroll Movement Import Payroll Movement Import Payroll Movement null Processing
character(1)
Button
Processed Przetworzony Dokument został przetworzony Wskazuje, czy dokument został przetworzony Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.