Import Payroll Movement (tetingkap ID-53108)

Daripada iDempiere ms
Lompat ke:pandu arah, caritetingkap: Import Payroll Movement

Huraian: Import Payroll Movement

Bantuan: nullTAB: Import Payroll Movement

Huraian: Import Payroll Movement


Bantuan null


Fail:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - tetingkap (iDempiere 1.0.0).png
Nama Nama Huraian Bantuan spesifikasi
Imported Diimport Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character varying(1) NOT NULL
String
Payroll Movement Payroll Movement null null HR_Movement_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Import Pesanan Salah Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klien Klien/Pengguna untuk terjemahan ini Klien/Penghuni adalah syarikat atau pihak yang sah. Anda tidak boleh berkongsi maklumat antara Klien. Penghuni adalah sama erti dengan Klien. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisasi Organizational entity within client Organisasi adalah unit pelanggan atau entiti sah - contonnya kedai, Jabatan. Data boleh dikongsi antara organisasi. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Name Process Name Name of the Process null ProcessName
character varying(60)
String
Payroll Process Payroll Process null null HR_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Concept Value Concept Value Value of the Concept null ConceptValue
character varying(40)
String
Payroll Concept Payroll Concept null null HR_Concept_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Kunci Rakan kongsi Niaga The Key of the Business Partner null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Rakan Niaga Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Valid from Sah dari Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range ValidFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Quantity Kuantiti Kuantiti The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Amount Jumlah Amount in a defined currency The Amount indicates the amount for this document line. Amount
numeric
Number
Service date Tarikh Perkhidmatan Date service was provided The Service Date indicates the date that the service was provided. ServiceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Text Message Teks Mesej Teks Mesej null TextMsg
character varying(255)
String
Description Perihal Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Import Payroll Movement Import Payroll Movement Import Payroll Movement null Processing
character(1)
Button
Processed Diproses The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.