Depreciation Methods (tetingkap ID-53058)

Daripada iDempiere ms
Lompat ke:pandu arah, caritetingkap: Depreciation Methods

Huraian: Depreciation Methods

Bantuan: The Depreciation method windows allows the user to review the depreciation calculations available in AdempiereTAB: Depreciation Functions

Huraian: null


Bantuan null


Fail:Depreciation Methods - Depreciation Functions - tetingkap (iDempiere 1.0.0).png
Nama Nama Huraian Bantuan spesifikasi
Client Klien Klien/Pengguna untuk terjemahan ini Klien/Penghuni adalah syarikat atau pihak yang sah. Anda tidak boleh berkongsi maklumat antara Klien. Penghuni adalah sama erti dengan Klien. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisasi Organizational entity within client Organisasi adalah unit pelanggan atau entiti sah - contonnya kedai, Jabatan. Data boleh dikongsi antara organisasi. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nama null null Name
character varying(120) NOT NULL
String
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10) NOT NULL
String
Description Perihal Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(510)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.