Tevékenység mérése (Aablak ID-215)

Innen: iDempiere huAablak: Tevékenység mérése

Leírás: Tevékenység mérésének beállítása

Segítség: A Tevékenység mérése ablakban beállíthatók a mérési feltételek és korlátozások. Például korlátozhatja egy meghatározott termékkör értékesítési tevékenységének mérését egy meghatározott időintervallumban.TAB: Mérés

Leírás: Tevékenység mérése


Segítség A Tevékenység mérése tábla megadja a dátum intervallumot és a tervékenyéség mérésének módját.


Fájl:Tevékenység mérése - Mérés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Measure Data Type Mérés adat típusa Adattípus - szátusz vagy időbeli A státusz érvényes értékeket mutat be egy meghatározott időben (pl. nyitott számlák) - a hisztorikus adatok nem kerülnek frissítésre.
Az idő egy megadott időintervallum érvényes értékeit adja (pl. számlaérték 1/1-jén) - a hisztorikus adatok karbantartása mellett.
MeasureDataType
character(1) NOT NULL
List
Measure Type Mérés típusa Meghatározza, hogy milyen módon kerül kivitelezésre A Mérés típusa jelöli, hogy az aktuálsi mérés hogyan történik. Például, az egyik mérési eredményt kézzel kell megadni, míg mások számolódnak. MeasureType
character(1) NOT NULL
List
Manual Actual Kézi felülírás Az aktuális érték kézi bevitele. A Kézi felülírás jelenti az aktuális mérési adatok kézi megadását. ManualActual
numeric
Number
Note Megjegyzés A kézi bevitelhez kapcsolódó jegyzet. A Jegyzet mező a felhaszáló részére szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. ManualNote
character varying(2000)
Text
Measure Calculation Mérési kalkuláció A Teljesítmény meghatározásának kalkulációs módja. A Mérési kalkuláció jelenti a telejsítmény meghatározásának módját. PA_MeasureCalc_ID
numeric(10)
Table Direct
Calculation Class Kalkulációs Osztály Java program osztály a kalkulációhoz, mérési felületek alkalmazásához. A Kalkulációs osztály jelöli azt a Java osztályt, amely a mérések kalkulációját végzi. CalculationClass
character varying(60)
String
Ratio Arány Teljesítmény mértéke A mérték kalkulációjának megadása. PA_Ratio_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Type Igény típusa Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..) Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Type Projekt típusa Projekt típusa A projekt alaptevékenységéhez kapcsolódó fázisok típusai. C_ProjectType_ID
numeric(10)
Table Direct
Benchmark Benchmark Teljesítmény Benchmark Adatállomány, amellyel a belső teljesítmény összevethető (pl. részvényárfolyam, ...) PA_Benchmark_ID
numeric(10)
Table Direct
Reporting Hierarchy Jelentési szintek Választható jelentési szintek - ha nem kerül kiválasztásra, akkor az alap jelenetési szintek kerülnek alkalmazásra. A jelentési hierarchia lehetővé teszi, hogy különböző hierarchiákat / fa-struktúrákat alkalmazzon a jelentésekben. A könyvelési egységeknek (mint költséghely, számla, termék) többféle jelentési struktúrájuk lehet, amely illeszkedik az adott üzleti környezethez. PA_Hierarchy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Teljesítmény

Leírás: Működési teljesítmény


Segítség A Működési teljesítmény tábla meghatározza a cél eléréséhez szükséges feladatokat. A Működés mérése az elért teljesítmény százalékon alapul.


Fájl:Tevékenység mérése - Teljesítmény - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Measure Mérés Konkrét teljesítmény mérés. A mérés egy konkrét, mérhető mutatója a teljesítménynek. Például, értékesítés forintban, vagy leendő partnerkapcsolatok száma. PA_Measure_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Date Kiállítás napja Kiállítás dátuma A kiállítás napja jelenti a dokumentum készítésének dátumát. Ez nem biztos, hogy azonos a könyvelés dátumával. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Note Megjegyzés További felhasználói információ adható meg. A Megjegyzés mező a felhasználó részére szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. Note
character varying(2000)
Text
Achieved Elért A cél elérésre került. Az Elért jelölőnégyzet mutatja, hogy ez a cél elérésre került. IsAchieved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Actual Kézi felülírás Az aktuális érték kézi bevitele. A Kézi felülírás jelenti az aktuális mérési adatok kézi megadását. ManualActual
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.