My Profile (Aablak ID-53100)

Innen: iDempiere huAablak: My Profile

Leírás: My user information

Segítség: nullTAB: User Contact

Leírás: Maintain User or Business Partner Contact


Segítség The User Tab defines the log in for Users who have access to the system. For application access, users need to have a role assigned.


Fájl:My Profile - User Contact - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Comments Megjegyzések Megjegyzések, vagy további információk A Megjegyzések mező szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Partner címe Üzleti partner - szállítási - címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-Mail Cím Villanyos levélcím A felhasználói E-mail címnek minősítettnek kell lennie (pl. joe.smith@company.com). Az E-mail cím a webes önkiszolgáló alkalmazáshoz használható. EMail
character varying(60)
String
Password Jelszó Bármilyen hosszúságú jelszó (nagybetű érzékeny) Ezen felhasználó jelszava. Jelszavak az egyedi felhasználókat azonosítják. Az Adempiere felhasználók jelszavukat a "Jelszóváltás" menüben kezdeményezhetik. Password
character varying(1024)
String
Title Név Az egység hivatkozás neve. A Név jelöli az egység hivatkozási nevét. Title
character varying(40)
String
User PIN FelhasználóiPIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Születésnap Születésnap vagy évforduló Születésnap vagy évforduló Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Egy telefonszámot azonosít A telefon mező azonosítja a telefonszámot. Phone
character varying(40)
String
2nd Phone 2. Telefon Alternatív telefonszámot azonosít. A 2. Telefon mező azonosítja az alternatív telefonszámot. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Fax szám A Fax szám lehet belső, vagy külső patneré. Fax
character varying(40)
String
Notification Type Értesítés típusa Értesítés típusa E-mailek, vagy értesítések küldése az igények frissítésére, stb. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Munkakör Munkakör null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Teljes Partner hozzáférés A Felhasználónak / partnernek teljes hozzáférése van az információkhoz és erőforrásokhoz. Ha kiválasztásra került, akkor a felhasználónak teljes hozzáférés lezs az üzleti partner adatokhoz (üzleti dokumentumokhoz, min megrendelések, számlák, igénylések), illetve az erőforrásokhoz (eszközök, letöltések). Ha nem kerül kiválasztásra, akkor a felhasználónak nem lesz hozzáférése az információkhoz, csak ha kifejezetten megadásra keül a "Partner jogosultsági" táblában. IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID E-mail felhasználói azonosító A felhasználói neve, vagy azonosítója az e-mail cím tulajdonosának. A Felhasználó neve a levelező rendszerben általában az @ betű előtti név. Meg kell adni, ha a mail szerver levélküldéshez azonosítást igényel. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password E-mail felhasználó jelszava E-mail felhasználó jelszava Meg kell adni, ha a mail szerver levélküldéshez azonosítást igényel. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Ügyfélszolgálati vezető A költséghely Ügyfélszolgálati vezetője - igény jóváhagyását, illetve továbbítását végzi. Az Ügyfélszolgálati vezető jelöli ki, hogy ki foglalkozik a igényekkel, valamint jóváhagyja a szükséges igényeket. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name LDAP felhasználói név Felhasználói név az LDAP (könyvtár) szolgáltatások azonosításához. LDAP rendszer felhasználói név. Ha nincs kiválasztva, akkor a felhasználó normál neve kerül alkalmazásra. Ez lehetővé teszi a belső (LDAP) felhasználó azonosító (pl. jjanke) és a teljes név megjeleítést (pl. Jorg Janke). Az LDAP felhasználói név alkalmazható LDAP bekapcsolása nélkül is (ld. rendszer ablak). Ezzel lehetővé válik jjanke-ként belépni és az ablakban Jorg Janke néven azonosítani. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Kapcsolati profil Ahogyan a Java kliens kapcsolódik a szerver(ek)hez.. A kapcsolati profiltól függően, különböző protokollok alkalmazhatók, és feladatok a szervezer inkább elvégezhetők, mint a klienseken. A felhasználó különböző profilok közül választhat, amíg annak jogosultsági szintje engedi. A felhasználói szint profilja felülírja a jogosultsági alapprofilt. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Üdvözlet Levelezés üdvözlő szövege Az Üdvözlet a levelezés üdvözlő szövegét jelenti. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify E-Mail ellenőrzés E-Mail ellenőrzés dátuma null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Utolsó kapcsolatfelvétel Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma. Az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma jelöli azt, hogy az üzleti partnerrel mikor került utoljára kapcsolatba. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info Ellenőrzési infó E-mail cím ellenőrzési információja. A mező további információt tartalmaz az E-mail cím ellenőrzésével kapcsolatban. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Utolsó eredmény Az utolsó kapcsolatfelvétel eredménye Az Utolsó eredmény jelöli az utolsó kapcsolatfelvétel eredményét. LastResult
character varying(255)
String
TAB: User Mail

Leírás: Mail sent to the user


Segítség Archive of mails sent to users


Fájl:My Profile - User Mail - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Sablonlevél Levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveg. A Sablonlevél mutatja a levélüzenetekben alkalmazott sablonszöveget. A levél szövege változókat tartalmazhat. A feldolgozás elsőként a Felhasználó/Kapcsolat, üzleti partner adatait veszi figyelembe, majd az alsóbb üzleti objektumokat (mint igény, felszólítás, munkafolyamat elem).
Így, a @Name@ változóba behelyettesítére kerül a felhasználói név (ha a felhasználó megadásra került), majd az üzleti partner neve (ha az üzleti partner megadásra került) és következik az üzleti objektum neve (ha van neve).
Többnyelvű rendszerekben a sablon fordítása az üzleti partner nyelvi beállításának felel meg.
R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Levél üzenet szöveg Webes üzlet levélsablon szövege null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Időszak A rekord létrehozásának dátuma A rekord létrehozásának dátuma Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Üzenet azon. E-Mail üzenet azonosítója SMTP üzenet azonosító nyomonkövetési beállítások miatt. MessageID
character varying(120)
String
Subject Tárgy E-mail üzenet tárgya. E-mail üzenet tárgya. Subject
character varying(255)
String
Mail Text Levél szöveg Levélüzenetekben alkalmazott szöveg. A Levél szöveg mutatja a levélüzenetekben alkalmazott szöveget. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Kézbesítés megerősítése E-Mail kézbesítésének megerősítése null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Szállítva null null IsDelivered
character(1)
List


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.