Költség elem (Aablak ID-343)

Innen: iDempiere huAablak: Költség elem

Leírás: Termék költségelemeinek beállítása

Segítség: Meghatárzozhatja termékeinek költségelemeit.TAB: Költség elem

Leírás: Termék költségelemek beállítása


Segítség Többféle anyagköltség-típus állíthat be. Az anyagköltség típusok közül a költségvezetési módnak megfelelőek kerülnek alkalmazásra könyvelés során.
Csak akkor határozzon meg egy költségvezetési módot (a termék egységekhez), ha azzal is szeretné a költségeket meghatározni. A költségvezetési mód a számlatükör, termékkategória könyelésében kerül beállításra.


Fájl:Költség elem - Költség elem - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cost Element Type Költség elem típusa Költség elem típusa null CostElementType
character(1) NOT NULL
List
Costing Method Költség módszer Megjeleníti a költségvezetési módot. A költség modell bemutatja, hogyan kerül a költség kalkulálásra (önköltség, átlagköltség, Lifo, FoFo). Az alapvető költség modellt főkönyvi szinten lehet beállítani, és egyedileg a termékkategoriában lehet felülbírálni. A költség modell nem üzközhet a (termékkategoriákban meghatározott) termékmozgással összefüggő szabályokkal. CostingMethod
character(1)
List
Calculated Számított Az érték a rendszer által került kiszámításra. A rendszer által beállított értékeket nem módosíthatja. IsCalculated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.