Jutalék (Aablak ID-207)

Innen: iDempiere huAablak: Jutalék

Leírás: Jutalékok és jogdíjak beállítása

Segítség: A jutalék kalkulációjának módját és idejét, valamint jogosultját lehet itt beállítani. A Jutalék ablakbak meghatározható a jutalékok és jogdíjak teljesítésének módja is. Egy rendeléshez, vagy számlához több jutalék is kapcsolható (pl. a tranzakció rögzítője részére, az értékesítésért felelős részére (kategóriákra) és az üzleti partnernek (csoportnak).TAB: Jutalék

Leírás: Jutalékszámítási szabályok meghatározása


Segítség A jutalék fizetési szabályainak meghatározása. Minden periódusra indíthat egy jutalékszámítást, miután a periódusra eső tranzakciók bejeződtek, vagy lezártak.


Fájl:Jutalék - Jutalék - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Commission Jutalék Jutalék A Jutalék szabályok vonatkoznak a belső, külső ügynökökre, üzletkötőkre, vagy szállítókra. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep Üzleti partner (ügynök, vagy ért. képv.) Egy üzleti partnert azonosít, aki kapja a jutalékot. Az üzleti partnernek szállítónak, vagy ügynöknek kell lennie C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis Kalkulációs bázis A Jutalék kalkulációjának bázisa. A Kalkulációs bázis jelöli azt a bázist, amely alapján kerül kiszámításra a jutalék. DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type Gyakoriság típusa Esemény gyakorisága Az Esemény gyakorisága alkalmazható a következő esemény időpontjának megadásához. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines Sorok másolása Jutalék sorok másolása más jutalékból null CreateFrom
character(1)
Button
List Details Részletező lista Dokumentum részletes listája A Részletező litsa jelölőnégyzet jelenti azt, hogy a dokumentum minden sora részletesen megjelenik. ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission Jutalék generálása Jutalék generálása null Processing
character(1)
Button
Date last run Utolsó futtattás dátuma A folyamat utolsó futtattásának dátuma Az Utolsó futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor került utoljára futtatásra. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Jutalék sora

Leírás: Jutalék számításának meghatározása


Segítség A jutalék fizetésével kapcsolatos kiválasztási feltétel meghatározása. Ha nem ad meg korlátozó paramétereket - pl. megadott üzleti (csoportok) partnerek részére, vagy termékre (termékcsoportra), stb. -, akkor a periódus minden tranzakciója alkalmazásra kerül a jutalék számításhoz. Miután a tranzakció összege a könyvelési devizáról a jutalék devizájára konvertálásra került, a jutalékszámítás képlete a következő lesz: (átváltott összeg - kivonandó összeg) * szorzó összeg + (aktuális mennyiség - levonandó mennyiség) * szorzó mennyiség. Választhatja, hogy csak a pozitív összegek (átváltott összeg - kivonandó összeg) és pozitív mennyiségek (aktuális mennyiség - levonandó mennyiség) szerepeljenek a kalkulációban.


Fájl:Jutalék - Jutalék sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Jutalék Jutalék A Jutalék szabályok vonatkoznak a belső, külső ügynökökre, üzletkötőkre, vagy szállítókra. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders Jutalék meghatározott rendelésekből Azon jutalékos rendelések, vagy számlák, amelyeken ez az üzletkötő szerepel. Az üzletkötők a rendeléseken és számlákon feltüntethetők. Ha kiválasztásra került, csak az üzletkötőhöz tartozó rendelések és számlák kerülnek bele a jutalék kalkulációba. CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group Üzleti partner csoport Üzleti partner csoport Az Üzleti partner csoport csoportosítási lehetőséget ad az üzleti partnerek besorolására. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category Termékcsoport Termékcsoport Azonosít egy csoportot, amelybe termékek sorolhatók. A Termékcsoport árazáshoz és kiválasztáshoz (pl. jelentésekbe) használható. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region Értékesítési régiók Lefedett értékesítési régiók Az Értékesítési régió egy egyedi értékesítési lefedettséget azonosít. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Fizetési szabályok Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek. A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity Kivonási mennyiség Kivonandó mennyiség, amely alapján jutalék számolható. A Kivonandó mennyiség jelöli azt a mennyiséget, amely szorzás előtt kivonásra kerül. QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity Szorzó mennyiség Mennyiségi szorzó értéke, amely alapján jutalék számolható. A Szorzó mennyiség mező jelöli, hogy a mennyiség szorzásával előálló mennyiség összege a jutalék előállításában szerepet játszik. QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount Kivonási összeg Kivonási összeg jutalék előállításához A Kivonási összeg jelöli azt az összeget, amely a teljes összegből levonásra kerül a szorzást megelőzően. AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount Szorzó összeg Szorzó összeg jutalék előállításához A szorzó összeg jelöli azt az összeget, amely alapján a teljes összeg beszorzásával megkapható a jutalék összege. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only Csak pozitív Ne képezzen negatív jutalékot. A Csak pozitív jelölőnégyzet mutatja, hogy ha a kivonás eredménye negatív, a folyamat nem kerül végrehajtásra. Ez azt jelenti, hogy negatív jutalék nem kerül generálásra. IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.