Jogosultság (Aablak ID-111)

Innen: iDempiere huAablak: Jogosultság

Leírás: Felhasználói jogosutságok beállítása

Segítség: A Jogosultság ablakban különböző jogosultsági szinteket lehet a felhasználók részére beállítani. A jogosultsággal ellenőrizhető az ablakokhoz, feladatokhoz és jelentésekhez való hozzáférés. Egy vállalathoz egy adminisztrátori és felhasználói jogosultság létrehozásra kerül. Újabb jogosultságok létrehozásával ellenőrizheti az egyes funkcionális területekhez és adatokhoz való hozzáférést. Az egyes felhasználókhoz jogosultságokat lehet rendelni. Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerül és ismételt belépést igényel annak újraindítása.TAB: Jogosultság

Leírás: Jogosultság és kapcsolódó felelősség meghatározása


Segítség Határozza meg a jogosultságot, majd adja meg a jogosultsággal elérhető vállalatot, vagy költséghelyet. Megadhatja ezt a jogosultságot a felhasználók részére, és módosíthatja a jogosultság hozzáférését az ablakokhoz, űrlapokhoz, folyamatokhoz, jelentésekhez, valamint feladatokhoz.
Ha a felahsználói szintű jogosultság kézire van állítva, a kijelölt jogosultság nem kerül automatikusan aktualizálásra (pl. ha egy jogosultsággal korlátozza az ablakokhoz, folyamatokhoz való hozzáférést). Meg kell adnia költséghelyi hozzáférést, amennyiben a jogosultsághoz nincsen az összes költséghely megadva. A új adminisztrátori és a felhasználói jogosultság esetén a kiszignálás automatikusan megtörténik.
Ha kiválaszt egy költséghelyi fa-strutúrát, akkor a részelemekhez is hozzá tud férni. Megjegyzés: a Rendszer adminisztrátorának jogosultságát nem változtathatja meg.


Fájl:Jogosultság - Jogosultság - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Level Felhasználói szint Rendszer, Vállalat, Költséghely A Felhasználói szint határozza meg, hogy a meghatározott jogosultsággal rendelkező felhasználók hosszáférhetnek-e rendszer, vállalati, vagy költséghelyi szintű adatokhoz. UserLevel
character(3) NOT NULL
List
Manual Kézi Ez egy kézi folyamat A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Master Role Master Role A master role cannot be assigned to users, it is intended to define access to menu option and documents and inherit to other roles null IsMasterRole
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Approval Amount Jóváhagyási összeghatár A jogosultsághoz kapcsolódó jóváhagyási összeg A Jóváhagyási összeg mező jelzi a jogosultság részére a dokumentum engedélyezéséhez kapcsolódó összeghatárt. AmtApproval
numeric
Amount
Days Approval Accumulated Days Approval Accumulated The days approval indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. The Days Approval Accumulated field indicates the days to take into account to verify the accumulated approval amount. DaysApprovalAccum
numeric(10)
Integer
Approval Amount Accumulated Approval Amount Accumulated The approval amount limit for this role accumulated on a period The Approval Amount field indicates the amount limit this Role has for approval of documents within a period limit. AmtApprovalAccum
numeric
Amount
Approve own Documents Saját dokumentumok jóváhagyása A felhasználók ezzel a jogosultsággal saját dokumentumaikat hagyhatják jóvá. Ha a felhasználó nem tudja saját dokumentumait (rendelések, stb) jóváhagyni, akkor egy ilyen jogosultsággal bírónak kell azt elvégeznie. IsCanApproveOwnDoc
character(1) NOT NULL
Yes-No
UserDiscount FelhasználóiKedvezmény null null UserDiscount
numeric(22,2)
Number
Supervisor Ügyfélszolgálati vezető A költséghely Ügyfélszolgálati vezetője - igény jóváhagyását, illetve továbbítását végzi. Az Ügyfélszolgálati vezető jelöli ki, hogy ki foglalkozik a igényekkel, valamint jóváhagyja a szükséges igényeket. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Menu Tree Menü Fa Menü fa-strutúrája Menü elérési fa AD_Tree_Menu_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Price Limit Árszint felülírása Az árszint felülírásra kerül, ha az árlista megköveteli módosítást. Az árlista alkalmazása során az árszint betartása engedélyezett. Ha beállításra került, a felhasználó ezzel a jogosultsággal a felülírhatja az árszintet (pl. bármilyen ár megadásával). OverwritePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
Preference Level Preferencia szint Meghatározza, hogy milyen értékszinteket tud a felhasználó megadni. A Preferenciákkal meghatározhatók alap értékek. Ha nem kerül beállításra, akkor sem preferenciát, sem annak értéket nem tud megadni. Ha vállalati szinten kerül beállításra, akkor a rekord informácót a változás naplóban találja. PreferenceType
character(1) NOT NULL
List
Maintain Change Log Módosítási napló beállítása Módosítási napló beállítása Ha kiválasztásra került, akkor minden módosítás naplózásra kerül. IsChangeLog
character(1) NOT NULL
Yes-No
Show Accounting Könyvelés megjelenítése Felhasználók ezzel az engedéllyel megtekinthetik a könyvelési információkat. Ezzel megakadályozható a könyvelési információkhoz való hozzáférés. IsShowAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access all Orgs Hozzáférés minden költséghelyhez Hozzáférés minden vállalati költséghelyhez (nincs hozzáférési korlátozás). Ha kiválasztásra került, a jogosultsággal a vállalat összes szervezetéhez hozzá lehet férni. Ez megnöveli a teljesítményt, ha több költséghellyel dolgozik. IsAccessAllOrgs
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Tree Költséghely Fa-Struktúra Fa-strutúra a költséghelyek hierarchiájának meghatározásához. Fa-struktúrákat az üzleti jelentésekehez, valamint jogosultságokon keresztüli hozzáférésekhez használják. AD_Tree_Org_ID
numeric(10)
Table
Use User Org Access Felhasználó költséghelyi hozzáférésének alkalm. Felhasználó költésghelyi hozzáférésének alkalmazása a költséghely jogosultságának alkalmazása helyett. A kölséghelyi hozzáférést felhasználóra és jogosultságra is meghatározhatja. Ezt akkor alkalmazhatja, ha több költséghellyel rendelkezik. IsUseUserOrgAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Report Jelentést készíthet Felhasználók ezzel a jogosultsággal jelentéseket készíthetnek. Korlátozhatja a jelentések használatát az Adempiere rendszerben. IsCanReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Can Export Exportálhat Felhasználók ezzel a jogosultsággal exportálhatnak adatokat. Korlátozhatja az adatok exportálását az Adempiere rendszerben. IsCanExport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Lock Személyes adatok zárása Ezzel a jogosultsággal a felhasználók zárolhatják a személyes adatokat. Ha beállításra került, akkor a jogosultsággal rendelkező felhasználó más személyeket korlátoz a hozzáférésben. Ha a rekord zárásra kerül, csak a személyes adatok zárásának jogosultságával rendelkező felhasználó tekintheti meg az adatokat. IsPersonalLock
character(1) NOT NULL
Yes-No
Personal Access Személyes hozzáférés Hozzáférést ad minden személyes adathoz. Az ezzel a jogosultsággal rendelkező felhasználók azokhoz az adatokhoz is hozzáférhetnek, amelyeket személyes jelzővel láttak el. IsPersonalAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
Confirm Query Records Lekérdezési rekordok megerősítése Külön megerősítést igényel, ha a több rekord felel meg a lekérdezés eredményeként (ha külön nincs rögzítve, akkor 500 tétel) Adja meg a lekérdezés eredményeként - megerősítés nélkül - megjelenő adatokat, hogy a rendszer túlterhelése megelőzhető legyen. Ha 0, akkor a rendszerben alapértelmezett 500 tétel kerül alkalmazásra. ConfirmQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Query Records Max Lekérdezési Rekordok Ha megadásra került, akkor a megadottnál több rekordot nem lehet megjeleníteni - a lekérdezési feltételt kell módosítani, hogy megfeleljen ennek a kritériumnak. Adja meg a felhasználói lekérdezés eredményeként megjelenő adatokat, hogy a rendszer túlterhelése megelőzhető legyen. Ha 0, nem kerül korlátozás alkalmazásra. MaxQueryRecords
numeric(10) NOT NULL
Integer
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Account Számla infó engedélyezése null null Allow_Info_Account
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Asset Eszköz infó engedélyezése null null Allow_Info_Asset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info BPartner Partner infó engedélyezése null null Allow_Info_BPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CashJournal Allow Info CashJournal null null Allow_Info_CashJournal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info InOut Kimenő/bejövő infó engedélyezése null null Allow_Info_InOut
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Invoice Számla infó engedélyezése null null Allow_Info_Invoice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Order Rendelés infó engedélyezése null null Allow_Info_Order
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Payment Fizetési infó engedélyezése null null Allow_Info_Payment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Product Termék infó engedélyezése null null Allow_Info_Product
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Resource Erőforrás infó engedélyezése null null Allow_Info_Resource
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info Schedule Tervezési infó engedélyezése null null Allow_Info_Schedule
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info CRP Allow Info CRP null null Allow_Info_CRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Info MRP Allow Info MRP null null Allow_Info_MRP
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ktghely. hozzáférés

Leírás: Költséghelyi hozzáférés jogosultsági beállítása


Segítség Adja meg a vállalatot és a költséghelyet, amelyhez a felhasználó hozzáférhet. A bejegyzések visszautasításra kerülnek, ha a felhasználói költséghely hozzáférés kerül kiválasztásra, vagy a jogosultság minden jogosultságot magába foglal.
Vegye figyelembe, hogy a hozzáférési információk átmeneti tárolóba kerülnek és ismételt belépést igényel azok újraindítása.


Fájl:Jogosultság - Ktghely. hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Csak olvasható A mező csak olvasható. A Csak olvasható jelöli, hogy ezt a mezőt csak megjeleíteni lehet. Nem lehet felülírni. IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Kijelölt felhasználók

Leírás: Felhasználók ezzel a jogosultságal


Segítség A kijelölt felhasználók tábla mutatja azokat a felhasználókat, amelyek ezzel a jogosultsággal rendelkeznek.


Fájl:Jogosultság - Kijelölt felhasználók - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ablak hozzáférés

Leírás: Ablak hozzáférés


Segítség Az Ablak hozzáférés táblája meghatározza az ablakot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát.


Fájl:Jogosultság - Ablak hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Window Ablak Adatbeviteli és megjelenítési ablak Az Ablak mező azonosítja a rendszer egy egyedi ablakát. AD_Window_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Írás-olvasás A mező írható-olvasható. A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Hozzáférés feldolgozása

Leírás: Hozzáférés feldolgozása


Segítség A Hozzáférés feldolgozása tábla megadja ennek a jogosultságnak típusát és feldolgozását.


Fájl:Jogosultság - Hozzáférés feldolgozása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Process Feldolgoz Feldolgozás vagy Jelentés A Folyamat mező egy egyedi folyamat, vagy riport elemet azonosít a rendszerben. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Írás-olvasás A mező írható-olvasható. A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Űrlap hozzáférés

Leírás: Űrlap hozzáférés


Segítség Az Űrlap hozzáférés táblája meghatározza az űrlapokat és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát.


Fájl:Jogosultság - Űrlap hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Special Form Speciális űrlap Speciális űrlap A Speciális űrlap mező jelöl az egyedi űrlapot a rendszerben. AD_Form_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Írás-olvasás A mező írható-olvasható. A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Munkafolyamat hozzáférés

Leírás: Munkafolyamat hozzáférés


Segítség A Munkafolyamat hozzáférés táblája meghatározza a munkafolyamatot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát.


Fájl:Jogosultság - Munkafolyamat hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Munkafolyamat Munkafolyamat vagy feladatok kombinációja A Munkafolyamat mező a rendszer egy egyedi munkafolymatát azonosítja. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Írás-olvasás A mező írható-olvasható. A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Feladat hozzáférés

Leírás: Feladat hozzáférés


Segítség A Feladta hozzáférés táblája meghatározza a feladatot és ennek a jogosultságnak hozzáférési típusát.


Fájl:Jogosultság - Feladat hozzáférés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
OS Task OS Feladat Operációs rendszer feladat A Feladat mező azonosítja az operációs rendszerrel összefüggő feladatokat. AD_Task_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Write Írás-olvasás A mező írható-olvasható. A Írás-olvasás jelöli, hogy a mező aktualizálható, valamint megjeleníthető. IsReadWrite
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Dokumentum művelet hozzáférése

Leírás: Hozzáférés meghatározása a dokumentum típushoz / dokumentum művelethez/ jogosultsági szintekhez.


Segítség Hozzáférés meghatározása a dokumentum típushoz / dokumentum művelethez/ jogosultsági szintekhez.


Fájl:Jogosultság - Dokumentum művelet hozzáférése - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference List Hivatkozási Lista Táblára vonatkozó hivatkozási lista A Hivatkozási Lista mező az adatbázis táblák hivatkozási értékeit mutatja. A Hivatkozási Lista telepíthető a legördülő menükhöz az adatbeviteli képernyőkön. AD_Ref_List_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Included roles

Leírás: null


Segítség null


Fájl:Jogosultság - Included roles - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Sequence Sorrend A rekordok sorrendjének módja; alacsonyabb szám kerül előbbre. A Sorrend jelöli a rekordok sorrendjét. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Role Jogosultság Jogosultság kialakítása a felelősségekhez. A Jogosultság határozza meg a felhasználók hozzáférési lehetőségeit. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Included Role Included Role null null Included_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.