Import Payroll Movement (Aablak ID-53108)

Innen: iDempiere huAablak: Import Payroll Movement

Leírás: Import Payroll Movement

Segítség: nullTAB: Import Payroll Movement

Leírás: Import Payroll Movement


Segítség null


Fájl:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character varying(1) NOT NULL
String
Payroll Movement Payroll Movement null null HR_Movement_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Name Process Name Name of the Process null ProcessName
character varying(60)
String
Payroll Process Payroll Process null null HR_Process_ID
numeric(10)
Table Direct
Concept Value Concept Value Value of the Concept null ConceptValue
character varying(40)
String
Payroll Concept Payroll Concept null null HR_Concept_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Key Üzleti partner azon. Az üzleti partner azonosítója. null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Valid from Érvényesség kezdete A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. ValidFrom
timestamp without time zone
Date+Time
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric
Quantity
Amount Összeg Összeg a megadott devizában Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. Amount
numeric
Number
Service date Szolgáltatás dátuma Szolgáltatás nyújtásának dátuma. A Szolgáltatás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a szolgáltatás nyújtása megtörtént. ServiceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Text Message Szöveges üzenet Szöveges üzenet null TextMsg
character varying(255)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Import Payroll Movement Import Payroll Movement Import Payroll Movement null Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.