Fizetések importálása (Aablak ID-280)

Innen: iDempiere huAablak: Fizetések importálása

Leírás: Fizetések importálása

Segítség: nullTAB: Fizetés

Leírás: Fizetések importálása


Segítség null


Fájl:Fizetések importálása - Fizetés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Import Payment Fizetések importálása Fizetések importálása null I_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Bank Account No Bankszámla szám Bankszámla szám null BankAccountNo
character varying(20)
String
Bank Account Bankszámla Pénzforgalmi számlaszám Pénzforgalmi számlaszám C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Receipt Átvétel Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel). null IsReceipt
character(1)
Yes-No
Document Type Name Dokumentum típus neve Dokumentum típus neve null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone
Date+Time
Business Partner Key Üzleti partner azon. Az üzleti partner azonosítója. null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Document No Számla dokumentum azon. Számla dokumentum azonosító száma. null InvoiceDocumentNo
character varying(30)
String
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code ISO Országkód Három betűs ISO 4217 szerinti devizakód. Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Fizetendő összeg Fizetésre kerülő összeg A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is. PayAmt
numeric
Amount
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Leírás összege Leírandó összeg A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. IsOverUnderPayment
character(1)
Yes-No
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Fizetés típusa Fizetés módja A Fizetés típusa jelöli a kifizetés módját (ACH vagy direkt letét, Hitelkártya, Csekk, Debitkártya) TenderType
character(1)
List
Credit Card Hitelkártya Hitelkártya (Visa, MC, AmEx) A Hitelkártya legördülő menüből lehet kiválasztani a fizetésre használt kártya típusát. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Tranzakció típusa Hitelkártya tranzakció típusa. A Tranzakció típusa jelöli azt a tranzakció típust, amely a hitelkártya társaságnak elküldésre kerül. TrxType
character(1)
List
Number Szám Hitelkártya száma Hitelkártya száma, üres karakterek, illetve kötőjelek nélkül. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Exp. Month Lejárat Hónap Lejárat hónapja A Lejárat hónapja jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó hónapját. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Lejárat Év Lejárat éve A Lejárat éve jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó évét. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Routing No Bank azon. Bank azonosítója. A bank azonosítja a megfelelő bank szervezetét. Nemzetközi tranzakciók lbonyolítására alkalmazható. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Bankszla. Bankszámla szám Bankszámla szám AccountNo
character varying(20)
String
Check No Csekk száma Csekk azonosítója Csekk száma. CheckNo
character varying(20)
String
Micr Micr A kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. A Micr szám kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. Micr
character varying(20)
String
Account Name Számlaulajdonos neve Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Számlatulajdonos címe Számlatulajdonos címe. Számlatulajdonos címe. A_Street
character varying(60)
String
Account City Számlatulajdonos városa Számlatulajdonos városa Számlatulajdonos városa A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Számlatulajdonos irányítószáma Számlatulajdonos irányítószáma. Számlatulajdonos irányítószáma. A_Zip
character varying(20)
String
Account State Számlatujaldonos - állam Számlatulajdonos hovatartozása Számlatulajdonos hovatartozása. A_State
character varying(40)
String
Account Country Előfizető országa Ország Előfizető országa. A_Country
character varying(40)
String
Driver License Vezetői jogosítvány Fizetések azonosítása - vezetői jogosítvány alapján A vezetői jogosítvány kerül alkalmazásra, mint személyi azonosító. A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No TB azonosító Fizetések azonosítása - TB azonosító alapján A TB azonosító kerül alkalmazásra, mint azonosító. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Számlatulajdonos E-mail címe E-Mail Cím Számlatulajdonos E-mail címe. A_EMail
character varying(60)
String
Voice authorization code Hangazonosító kód Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID Eredeti tranzakciós azonosító Eredeti tranzakciós azonosító Az Eredeti tranzakciós azonosítóval lehet megjelölni, és visszafejteni tranzakciókat. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Approved Engedélyezés Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. IsApproved
character(1)
Yes-No
Result Eredmény Átutalás eredménye A Eredmény visszajelzése jelenti az átutalás eredményét. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Visszajelzési üzenet Visszajelzési üzenet A Visszajelzési üzenet jelöli az átutalással kapcsolatosan visszajelzett információt a Hitelkártya Társaságtól. R_RespMsg
character varying(60)
String
Reference Hivatkozás Fizetési azonosító A Fizetési azonosító jelöli a Hitelkártya Társaság hivatkozási számát a fizetésre. R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Jóváhagyási kód Visszakapott jóváhagyási kód. A Jóváhagyási kód jelenti azt a kódot, amely az elektronikus átutalást követően kap vissza. R_AuthCode
character varying(20)
String
Import Payments Fizetések importálása Fizetések importálása A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.