FK kategória (Aablak ID-131)

Innen: iDempiere huAablak: FK kategória

Leírás: Főkönyvi kategóriák karbantartása

Segítség: Az FK kategória ablakban meghatározhatók a főkönyvi naplózás során használt kategóriák. Ezek a kategóriák választható módon csoportosításra és naplók jelentéseiben használhatók.TAB: FK kategória

Leírás: Főkönyvi kategóriák meghatározása


Segítség A Főkönyvi kategória tábla választható azonosítót határoz meg dokumentumhoz, vagy naplóhoz. Minden egyes kategória alkalmazható egy dokumentumon, manuális naplón, vagy importálásban.


Fájl:FK kategória - FK kategória - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
GL Category FK kategória Főkönyvi kategória A Főkönyvi kategória egy választható, felhasználó által megadott főkönyvi számlákat csoportosító kategória. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Név Az egység alfanumerkus azonosítója. Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Category Type Kategória típusa A napló alapkategóriája. A Kategória típusa jelenti a kategóriába tartozó napló forrását. Naplók dokumentumokból hozhatók létre, kézzel bevihetők, vagy importálhatók. CategoryType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Dokumentum alaptípusa Dokumentum logikai alaptípusa A Dokumentum alaptípusa jelöli a dokumentum kiinduló állapotát. Több dokumentum épülhet azonos alaptípusra. DocBaseType
character(3)
List
Default Alap Alapérték Az Alap jelölőnégyzet jelöli, hogy ez a rekord alapértékként kerül alkalmazásra. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.