Összepontozott beszerzési rendelések (Aablak ID-228)

Innen: iDempiere huAablak: Összepontozott beszerzési rendelések

Leírás: Összepontozott beszerzési rendelések megtekintése

Segítség: Összepontozott beszerzési rendelések, számlák és bevétbizonylatok sorainak megtekintése.TAB: Beszerzési rendelés pontozása

Leírás: Összepontozott beszerzési rendelések megtekintése


Segítség Összepontozott beszerzési rendelések, számlák és bevétbizonylatok sorainak megtekintése.


Fájl:Összepontozott beszerzési rendelések - Beszerzési rendelés pontozása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Purchase Order Line Beszerzési rendelés sora Beszerzési rendelés sora A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Approved Engedélyezés Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. IsApproved
character(1)
Yes-No
Price Match Difference Pontozási különbözet A számlázási ár és a beszerzési ár közötti különbözet, soronként. A számlázott és a beszerzési ár közötti különbözetet külön jóvá kell hagyni, ha a pontozási tolerancia került meghatározásra Üzleti Partner szinten. PriceMatchDifference
numeric
Amount
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Feladott Feladás státusza A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Delete Törlés Beszerzési rendelés pontozási rekordjának törlése null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.