Ιδιότητα (παράθυρο ID-260)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ιδιότητα

περιγραφή: Ιδιότητα Προϊόντος

Βοήθεια: Ιδιότητα Προϊόντος όπως Χρώμα, Μέγεθος, κλπ.TAB: Attribute

περιγραφή: Product Attribute


Βοήθεια Product Attribute like Color, Size, etc. If it is an Instance Attribute, all products have the same value.


Αρχείο:Ιδιότητα - Attribute - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Value Type Attribute Value Type Type of Attribute Value The Attribute Value type determines the data/validation type AttributeValueType
character(1) NOT NULL
List
Mandatory Mandatory Data entry is required in this column The field must have a value for the record to be saved to the database. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Search Attribute Search Common Search Attribute Attributes are specific to a Product Attribute Set (e.g. Size for T-Shirts: S,M,L). If you have multiple attributes and want to search under a common attribute, you define a search attribute. Example: have one Size search attribute combining the values of all different sizes (Size for Dress Shirt XL,L,M,S,XS). The Attribute Search allows you to have all values available for selection. This eases the maintenance of the individual product attribute. M_AttributeSearch_ID
numeric(10)
Table Direct
Instance Attribute Instance Attribute The product attribute is specific to the instance (like Serial No, Lot or Guarantee Date) If selected, the individual instance of the product has this attribute - like the individual Serial or Lot Numbers or Guarantee Date of a product instance. If not selected, all instances of the product share the attribute (e.g. color=green). IsInstanceAttribute
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Attribute Value

περιγραφή: Product Attribute Value


Βοήθεια Individual value of a product attribute (e.g. green, large, ..)


Αρχείο:Ιδιότητα - Attribute Value - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Attribute Value Attribute Value Product Attribute Value Individual value of a product attribute (e.g. green, large, ..) M_AttributeValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Χαρακτηριστικό Product Attribute Product Attribute like Color, Size M_Attribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.